Saloon.fi.jpg
salon-kaukolampo-106x89.jpgsalon-vesi-106x89.jpg
salon-karttap-106x89.jpgyrityssalo-106x89.jpg
yritystontit-106x89.jpgkiinteistot-106x89.jpg
tontti-106x89.jpg
asiointitili_banneri_suomi.png
lupapiste.jpg

Salo siirtyy sähköiseen arkistointiin

(16.12.) Salon kaupunki ottaa yhtenä ensimmäistä kunnista Suomessa käyttöön sähköisen arkistointipalvelun. Kuntien Tieran Oy:n sähköisen arkistointipalvelun käyttö alkaa tammikuussa 2015.

Palveluun on mahdollista arkistoida pääosin kaikki muu kaupungin asiakirja-aineisto paitsi terveyspalveluiden ja sosiaalipalveluiden asiakkaita koskevat asiakirjat. Potilasasiakirjat arkistoidaan Kantaan (Kansallinen Terveysarkisto), ja sosiaalipalveluiden asiakasasiakirjat tulevaisuudessa KanSaan (Kansallinen sosiaalihuollon asiakastietovaranto). Lue lisää.

Salon taidemuseo etsii Lyyli Säilän teoksia

(15.12.) Salon taidemuseo esittelee Lyyli Säilän tuotantoa vuoden 2016 kesänäyttelyssä. Jotta taiteilijan tuotannosta muodostuisi mahdollisimman kattava kuva, museo toivoo Lyyli Säilän teoksia omistavia yksityishenkilöitä ja julkisyhteisöjä ilmoittamaan omistamistaan teoksista museoon. Lue lisää.

Valtuuston talousarviokokous

(11.12.) Kaupunginvaltuuston kokouksessa tehtiin vuoden 2015 talousarvioesitykseen vain muutamia muutoksia.

Talousarvioesityksen kohdassa Määräaikaiset toimet ja työsuhteet päätettiin äänin 51-0 lisätä ennaltaehkäisevään perhetyöhön vuosiksi 2015 - 2016 kolme määräaikaista perhetyöntekijää.

Investoinneista, kohdasta Venemestarinkadun liittymä, poistettiin 150 000 euroa äänin 51 -0.

Sosiaaliseen luototukseen lisättiin 30 000 euroa.

Samassa kokouksessa hyväksyttiin myös Salon kaupungin ja Ekokem Oyj:n välinen sopimus lämpöenergian toimittamisesta.

Onnittelut Salo-mainos voittajille

Syksyn aikana kaikilla on ollut mahdollisuus markkinoida Saloa tekemällä verkossa oma Salo-mainos. Mainoksia tehtiin yli 100 ja voittajamainos sai 570 ääntä. Eniten ääniä saaneen mainoksen teki Minna Laiho ja hän saa palkinnoksi Salossa valmistetun Solifer-polkupyörän. Toiseksi eniten ääniä sai Noora Jokelan mainos ja kolmanneksi Seidi Tontin, he saavat Salo-korillisen lähiruokaa. Lämpimät onnittelut voittajille!

We love Salo -bannereita on pyörinyt sekä fb:ssa että eri verkkosivuilla ja www.salomainos.net -sivuilla on ollut yli 8000 eri kävijää, joista lähes puolet Helsingistä. Suuri kiitos kaikille mainosten tekijöille!

Työllisyysohjelma kokoaa työllisyystoimia

(2.12.) Saloa on jo usean vuoden ajan koetellut vaikea teollinen rakennemuutos ja korkea työttömyys. Salon kaupunki on valmistellut omien toimiensa tehostamiseksi Salon kaupungin työllisyysohjelman, joka tulee vielä kaupunginhallituksen hyväksymisen (1.12.) jälkeen tiedoksi kaupunginvaltuustolle 11.12. Työllisyysohjelmaan liittyen otakantaa.fi - sivuille avattiin 2.12. kysely aiheeseen liittyen. Sivuilla on mahdollista esittää ajatuksia ja ideoita siitä, miten työllisyystilanteeseen saataisiin Salossa helpotusta. Pääset kyselyyn tästä tai tämän sivun kohdasta Vastaa ja vaikuta, ja sieltä kohdasta avoinna olevat kyselyt.

Salo parantaa tuottavuutta henkilöstölähtöisesti

(3.11.) Salon kaupunki etsii aktiivisesti uusia tapoja toimintonsa tehostamiseen. Taustalla ovat kaupungin taloustilanteesta johtuvat mittavat säästötarpeet ja julkisen sektorin henkilöstön kiihtyvä eläköitymistahti.

Yksi uusi toimintatapa, josta on nyt haettu oppia, on teollisuudesta tuttu johtamisfilosofia lean. Keskeinen periaate leanissa on, että uudistusten tekijänä ja toteuttajana on henkilöstö. Lue lisää.

Kaupungin yrityksille ja yhteisöille tarjoamat työllisyyspalvelut

Kaupunki voi myöntää palkkatukea salolaisten pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen.
Kaupungin tuki sidotaan valtion TE-toimiston palkkatukitoimiston päätökseen. Jos TE-toimisto myöntää, kaupunkikin voi myöntää tukea, lue lisää


Yhteystiedot

Salon kaupunki
Käyntiosoite: Tehdaskatu 2,
Postiosoite: PL 77, 24101 SALO
Aukioloajat
Kaupungintalon palvelupiste

(02) 7781 (vaihde)
(02) 7721 (terveyskeskus)

Keskeiset päivystysnumerot
Kaupungin puhelinluettelo

Asiointisähköpostiosoite:
Sähköiset asiakirjat osoitteeseen .
Fax (02) 778 2014

Nähtävillä olevien kuulutusten lukeminen ilmoitustaululta kaupungintalon aukioloaikoina tai www.salo.fi/ilmoitustaulu ja soittamalla kirjaamoon puh. (02) 778 2043 tai 044 778 2043.

Kyselyt.jpg