EtusivuSalon retkeilykohteiden kehittämiskyselyyn vastaukset 23.5. mennessä

Salon retkeilykohteiden kehittämiskyselyyn vastaukset 23.5. mennessä

Retkeily- ja luontokohteiden kehittämiskysely osoitteessa www.salo.fi/retkeilykysely!
Käy vastaamassa kyselyyn ja samalla voit vaikuttaa retkeily- ja luontokohteiden kehittämiseen Salossa. Kysely toteutetaan ajalla 2.-23.5.2017.

Leader-hankkeessa kehitetään Salon alueen retkeily- ja luontomatkailukohteita. Kehitettäviä kohteita selvitetään vuoden ajan Salon kaupungin liikuntapalveluissa - kysely lähetetään sidosryhmille kevään aikana.

Salon alueen luonto- ja retkeilykohteiden reittien, rakenteiden ja viestinnän nykytila vaihtelee suuresti, mikä heikentää kohteiden virkistyskäyttöä ja niistä saatavia tuloja luontomatkailun osalta.

Luonto- ja retkeilykohteiden kehittämiseksi on nyt käynnissä Leader-kehittämishanke, joka kestää maaliskuusta 2017 helmikuuhun 2018. Tarkoituksena on selvittää, mitä nykyisiä ja potentiaalisia retkeily- ja luontomatkailukohteita Salossa on. Kuka niistä vastaa, mitä reittejä ja rakenteita kohteissa on, missä kunnossa ne ovat ja miten niitä pitäisi kehittää sekä arvioida mitä kehittämistoimenpiteet maksaisivat. Lisäksi selvitetään, miten kohteista on viestitty ja miten ne soveltuvat eri käyttäjäryhmille. Keskeisimmistä kohteista laaditaan sähköinen esite.

Sidosryhmille lähetetään kysely kevään 2017 aikana, jossa tiedustellaan mitä nykyisiä ja potentiaalisia retkeily- ja luontomatkailukohteita alueella on ja miten niitä pitäisi kehittää.

Hankkeen nettisivut os. www.salo.fi/retkeilykohteet

Hankkeen suunnittelusta ja vetämisestä vastaa Salon kaupungin liikuntapalveluissa projektipäällikkö
Tapio Hartikainen, jolle hankkeeseen liittyvät kysymykset voi osoittaa:

Tuen hankkeeseen on myöntänyt Ykkösakseli ry.

Leader logo rgb EU ISO.jpg

Lippu ja lause suomi

Julkaistu: 19.5.2017 09:50

Takaisin

Ajankohtaista