EtusivuKuulutus vesiliikennelain 15 ja 16 §:ien mukaisesta päätöksestä

Kuulutus vesiliikennelain 15 ja 16 §:ien mukaisesta päätöksestä

Salon kaupunki
Saapunut 19.5.2017
444/11.01.02.01/2017

KUULUTUS

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 18.5.2017 tehdyllä
päätöksellä hylännyt seuraavan hakemuksen:

Päätöksellä dnro VARELY/393112016 on hylätty esitys kieltää polttomoottoristen
vesikulkuneuvojen käyttö sekä muutoin asettaa vesikulkuneuvoille 10 km/h
nopeusrajoitus Lahnajärvellä Salon kaupungissa.

Päätös pidetään nähtävillä 26.5.-2.7.2017 Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa
osoitteessa Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku ja päätös dnro VARELY/3931/2016
Salon kaupungissa osoitteessa Tehdaskatu 2, 24100 Salo.

Päätöksen nähtäville asettamisesta ilmoitetaan Virallisen Lehden numerossa
59/26.5.2017.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä
päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Virallisessa Lehdessä. Tarkemmat ohjeet
muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Lisätietoja: ylitarkastaja Teija Jokinen, puh. 0295 022 770

Turussa 19. päivänä toukokuuta 2017

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kuulutus on nähtävänä Salon kaupungin ilmoitustaululla ja www.salo.fi/ilmoitustaulu 19.5.-2.7.2017.

Julkaistu: 19.5.2017 14:38

Takaisin

Ilmoitustaulu