EtusivuAsemakaavaluonnos nähtävillä, Länsirannan katualue

Asemakaavaluonnos nähtävillä, Länsirannan katualue

Kuulutus

Asianumero:883/10.02.03/2017

Länsirannan katualue
Asemakaavaluonnos nähtävillä


Salon kaupunkisuunnittelussa on valmisteltavana asemakaavan muutos, joka koskee Hornin (2) kaupunginosan pysäköintialuetta (734-3-9908-1), sekä osaa katu- ja puistoaluetta. Suunnittelualue sijaitsee Salon keskustan alueella rajoittuen Hornin kortteliin ja Salonjoen varren puistoalueeseen Länsirannassa. Kaava-alue on kooltaan n. 2599 m2 .

Kaavaluonnos on laatimisvaiheen kuulemista varten (MRA 30§) nähtävillä 14.8.-12.9.2017 välisen ajan Halikon virastotalolla (Hornintie 2-4, II krs.) viraston aukioloaikana sekä internetissä www.salo.fi/asemakaavat.

Kaikilla alueen maanomistajilla ja kiinteistöjen haltijoilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaisilla, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, on mahdollisuus mielipiteen esittämiseen luonnoksesta.

Kannanotot pyydetään toimittamaan Salon kaupunkisuunnitteluun, osoitteeseen PL 77, 24101 SALO tai sähköisesti viimeistään 12.9.2017 klo 16.00 mennessä.

Lisätietoja: Kaavoitusarkkitehti Tarja Pennanen (02) 778 5101 , kaavasuunnitteli-ja Virpi Elovaara (02) 778 5114 .

Länsirannankatualue.jpg

©Salon kaupunki


Salossa 11.8.2017

Salon kaupunki
Kaupunkisuunnittelu


Nähtävänä: 11.8.-12.9.2017, Salon kaupungin ilmoitustaulu + www.salo.fi/ilmoitustaulu sekä Halikon virastotalo
Julkaistu lehdessä: Salon Seudun Sanomat, la 12.8.2017 (lyhennelmä)

Julkaistu: 11.8.2017 08:00

Takaisin

Ilmoitustaulu