EtusivuVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunnan pöytäkirjan 12.9.2017 nähtävilläolo

Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnan pöytäkirjan 12.9.2017 nähtävilläolo

Salon kaupunki
Saapunut 13.9.2017
735/00.04.00/2017

KUULUTUS

Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnan 12.9.2017 pitämän kokouksen
pöytäkirja ja siinä erillisenä asiana mainitut viranhaltijoiden päätökset
ovat yleisesti nähtävänä V-S aluepelastuslaitoksella, os. Eerikinkatu 35,
syyskuun 22. päivänä 2017 klo 9.00 - 14.30 ja internetissä osoitteessa
http://www.turku.fi/kuulutukset

Turussa, syyskuun 13. päivänä 2017

Pertti Soininvaara
hallinto- ja henkilöstöpäällikkö

KUNGÖRELSE

Protokollet från Egentliga Finlands regionala räddningsnämnds
sammanträde 12.9.2017 samt de tjänstemannabeslutsprotokoll som där
nämns som ett separat ärende finns framlagt på Egentliga Finlands räddningsverk
vid Eriksgatan 35 den 22 september 2017 kl. 9.00 - 14.30 och
på webben under adressen
http://www.turku.fi/kuulutukset

Åbo den 13 september 2017

Pertti Soininvaara
förvaltnings- och personalchef

Kuulutus on nähtävänä Salon kaupungin ilmoitustaululla ja www.salo.fi/ilmoitustaululla 13.9.-22.9.2017

Julkaistu: 13.9.2017 14:27

Takaisin

Ilmoitustaulu