EtusivuJulkipano rakennuslupaa koskevasta päätöksestä § 78

Julkipano rakennuslupaa koskevasta päätöksestä § 78

2467/10.03.00.10/2017

Salon kaupunki

Julkipano rakennuslupaa koskevista päätöksistä

Rakennus- ja ympäristölautakunta 8.11.2017
Päätöksen antamispäivä 16.11.2017

Pykälä Luvan tunnus ja tiedot

§ 78 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 2017-466, jätevesijärjestelmä, 734-485-3-49, Halikko

Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti valmistelusta ilmenevin perustein hylätä oikaisuvaatimuksen.

Toimenpidelupa on voimassa olevien säännösten mukainen.

Sovellettuja oikeusohjeita:

Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 a § 1 kohta
Ympäristönsuojelulaki 155 § , 156 §, 157 a §


Tämä kuulutus on julkipantu Salon kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululle antamispäivää edeltävänä päivänä ja se on nähtävillä ilmoitustaululla koko valitusajan eli 18.12.2017 saakka.

Todistaa

Ilmoitustaulun hoitaja
Tämä kuulutus on ollut nähtävillä ilmoitustaululla koko valitusajan eli 18.12.2017 saakka.

Todistaa
Ilmoitustaulun hoitaja

Julkaistu: 15.11.2017 08:00

Takaisin

Ilmoitustaulu