EtusivuAsemakaavan muutoksen vireilletulo ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Asemakaavan muutoksen vireilletulo ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Kuulutus

Asianumero: 2655/10.02.03/20177

KYNTÖMIEHENPUISTO

Asemakaavan muutoksen vireilletulo ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo


Asemakaava laaditaan kaupungin aloitteesta. Kaava-alueena on Palometsän (8) kau-punginosan korttelin 30 tontti 1, sekä puisto- ja katualuetta. Suunnittelualue sijaitsee lähellä Salon keskustaa Haukkalankadulla. Kaava-aluetta rajaa etelässä maantie 110. Pohjoisessa aluetta rajaa Haukkalankadun länsipuolella sijaitseva yhtenäinen pienta-loalue. Kaava-alue on kooltaan n. 1,5 ha.

Sijaintikartta © Salon kaupunki

Kaavamuutoksen tavoitteena on Anjalan koulurakennuksen käyttötarkoituksen muu-tos asumiselle ja rakennuksen suojelun tutkiminen. Lisäksi tavoitteena on kaavoittaa alueelle katuyhteys sekä tutkia vuokra-alueen ulkopuolelle jäävän alueen lisäraken-tamismahdollisuudet.

Kaavoitusprosessista on laadittu MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuun-nitelma. OAS on nähtävillä kaupunkisuunnittelussa (Hornintie 2-4, Halikko) sekä in-ternetissä www.salo.fi/asemakaavat. Mahdolliset kannanotot osallistumis- ja arvioin-tisuunnitelmasta tulee toimittaa Salon kaupunkisuunnitteluun, osoitteeseen PL 77,
24101 SALO tai sähköpostilla .

Lisätietoja: Kaavasuunnittelija Virpi Elovaara 02 778 5114, .

Salossa 14.11.2017

SALON KAUPUNKI
KAUPUNKISUUNNITTELU


Nähtävänä: 14.-29.11.2017 Salon kaupungin ilmoitustaulu + www.salo.fi/ilmoitustaulu sekä Halikon virastotalo

Julkaistu lehdessä: Salon Seudun Sanomat, ke 15.11.2017 (lyhennelmä)

Julkaistu: 14.11.2017 08:00

Takaisin

Ilmoitustaulu