EtusivuSalo City Hack -tapahtumassa 14.2. haetaan ideoita Salon keskustan kehittämiseksi

Salo City Hack -tapahtumassa 14.2. haetaan ideoita Salon keskustan kehittämiseksi

Salon kaupunki järjestää yhdessä Yrityssalon ja OP Lounaismaan kanssa Salo City Hack -tapahtuman IOT Campuksella 14.2.2018. Hackathon on idea- ja innovaatiotapahtuma, jonka tarkoituksena on löytää konkreettisia ja kokeiltavissa olevia ideoita Salon keskustan kehittämiseksi.

Pääasialliset kohderyhmät ovat sartup-yritykset ja opiskelijat. Tapahtumaan osallistuminen edellyttää ilmoittautumista. Hakemukseen kannattaa panostaa, järjestäjä valikoi mukaan sopivimmat ryhmät ja ideat.

Ilmoittautuminen 7.2.2018 mennessä, valinnat ilmoitetaan 9.2.2018.

Tapahtumassa on ennalta määritelty neljä eri haastetta, joista osallistujat voivat valita mieleisensä.

Aiheet ovat:

Ihmisvirrat ja liikennevirrat

Salon kaupungin ensimmäinen haaste kohdistuu ihmisvirroista ja liikenteestä syntyvään dataan. Toivomme teknologisia ratkaisuja datan kokoamiseksi ja innovatiivisia ratkaisuja datan hyödyntämiseksi Salossa.

Kuvaus: Ihmisten liikkuminen kaupungissa muodostaa huomattavan määrää merkityksellistä dataa. Ajoneuvojen liikkuminen ja liikennevirrat tuottavat myös suuren määrän arvokasta tietoa. Datan kerääminen on tekninen ongelma, joka voidaan ratkaista monella tavalla, mutta vielä tärkeämpää on kuinka tätä ihmisvirroista ja liikennevirroista kertyvää dataa voidaan hyödyntää? Hyödyntäminen voi tarkoittaa uutta liiketoimintaa tai se voi olla kansalaisten hyvinvoinnin parantamiseen tähtäävää toimintaa.

Autonominen liikenne ja katuverkoston suunnittelu

Toisessa haasteessa katse suunnataan autonomiseen liikenteeseen ja autonomisiin ajoneuvoihin aiempaa poiketen katujen suunnittelun kannalta. Haemme innovatiivisia ehdotuksia ja jopa yksityiskohtiin meneviä ratkaisuja siihen, kuinka tulevaisuuden autonomisten ajoneuvojen käyttöönotto tulisi huomioida Salon katuverkoston suunnittelussa.

Kuvaus: Keskustelu ja toteutus itseohjautuvien ajoneuvojen osalta on hyvin vahvasti painottunut ajoneuvoihin ja ajoneuvojen älykkyyteen, teknologiaan. Autonomiset ajoneuvot asettavat kuitenkin hyvin paljon vaatimuksia katuverkostolle. Pitääkö katuihin upottaa kaapelointia mahdollistamaan ohjaus, asettaako turvallisuus uusia vaatimuksia, voidaanko autoja ladata ajon aikana. Jos Salon Piihovista aloitetaan liikennöinti Saloon itseohjautuvalla bussilla, mitä tämä edellyttää tieyhteydeltä.

Opastus

Opastus tarkoittaa sekä yksilöiden että ihmismassojen ohjaamista useissa eri tilanteissa.
Tässä haasteessa haluamme helposti toteutettavissa olevia, innovatiivisia ratkaisuja jotka yhdistävät olemassa olevia teknologioita ja laitteita tarjoamalla opastusratkaisuja yksittäisiille ihmisille.

Kuvaus: Lähes jokaisella henkilöllä on käytössään älypuhelin - voidaanko tätä ja anturiteknologiaa käyttäen rakentaa pysäköinnin opastamiseen ja seurantaan uudenlainen, helppokäyttöinen palvelu joka tuottaa myös dataa katuverkoston suunnitteluun. Tarinankerronta yhdistettynä paikkatietoon ja internetin tietopankkeihin voisi tarjota matkailijoille mielenkiintoisia palveluja.

Älykäs valaistus

Salossa on jo otettu käyttöön älykäs Led -valaistus. Viimeisen haasteen tarkoituksena on löytää uusia, älykkäitä ratkaisuja Led -teknologian hyödyntämiseen valaistuksessa.

Kuvaus: Tiedon kerääminen valaistuksen kautta tuottaa jo arvokasta dataa, ja myös energian säästö toteutuu älykkäille Ledeillä. Mihin muuhun tarkoitukseen älykästä valaistusta voidaan hyödyntää, mielellään käyttäen Salon vahvaa Led -yrityskenttää hyväksi.

Lisätietoa tapahtumasta

Johanna Liipola
Projektikoordinaattori
Yrityssalo Oy
Puh. 050 486 8624

Jenny Lauronen
Specialist
Yrityssalo Oy
Puh. 050 596 1698

Julkaistu: 2.2.2018 12:15

Takaisin

Ajankohtaista