EtusivuKynttilätehtaan tulipaloa koskeva tiedote 14.9.2018 klo 14.00

Kynttilätehtaan tulipaloa koskeva tiedote 14.9.2018 klo 14.00

Halikon Kynttilätehtaan tulipalon vaaratilanne on ohi.Tulipalosta annettiin palohälytys klo 4.20. Pelastuslaitos antoi vaaratiedotteen klo 5.00. Kaupunginjohtajan johtoryhmä sai tiedon puhelimitse klo 6.05. Tämän jälkeen johtoryhmä käynnisti toimenpiteitä.

Alueen päiväkodin ja ilmanvaihdon osalta tehtiin tarvittavat toimenpiteet. Vanhemmille tiedotettiin niillä alueilla, joilla koulukuljetuksia ei voitu järjestää. Alueen päiväkodin johtajia ja rehtoreita informoitiin tilanteesta. Vesilaitos ryhtyi toimenpiteisiin sammutusveden saamiseksi ja viemäriverkon toimivuuden turvaamiseksi. Asiasta laadittiin tiedote kaupungin verkkosivuille ja sosiaaliseen mediaan. Kaupungin henkilöstölle informoitiin esimiehille toimitetulla tekstiviestillä.

Kaupunginjohtajan laajennettu johtoryhmä kokoontui klo 12.30 tilannekatsaukseen. Tuolloin todettiin tilannekuvan lisäksi jatkotoimet ja opiksi otettavat asiat. Vesihuoltolaitos seuraa viemärivesien ja valumavesien tilaa edelleen. Johtoryhmä käy seuraavassa kokouksessaan yksityiskohtaisemman keskustelun kehittämistoimista häiriötilanteiden varalta.

Kaupungin johtoryhmän puolesta

Irma Nieminen

Hallintojohtaja

Julkaistu: 14.9.2018 14:20

Takaisin

Ajankohtaista