Näsenkartanon tuulipuisto

Hyväksymisvaihe

Kaava on lainvoimainen, voimaantulopäivä 28.5.2016.

Turun hallinto-oikeuden päätöksestä valitettiin korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus on 25.5.2016 antamallaan päätöksellä jättänyt tutkimatta osan ja hylännyt osan osayleiskaavasta jätetyistä jatkovalituksista.
Turun hallinto-oikeus antoi asiasta päätöksen 12.2.2015.
Salon kaupunginvaltuusto hyväksyi 7.10.2013 osayleiskaavan Näsenkartanon tuulipuisto (päivätty 6.9.2013).

Kaavakartta 6.9.2013 (pdf 1,21 Mt)

Kaavaselostus 6.9.2013 (pdf 5,87 Mt)
Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf 1,68 Mt)
Liite 2. Näsen kartanon tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arvioinin yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta 19.6.2012 (VARELY/80/07.04/2010) (pdf 0,52 Mt)
Liite 3. Valmisteluvaiheen kuulemisen vastineet lausuntoihin ja mielipiteisiin (pdf 0,42 Mt)
Liite 4. Metson soidinalueiden ja päiväreviirien selvitys 2012 (Silvestris luontoselvitys Oy 30.4.2012) (pdf 0,02 Mt)
Liite 5. Täydentävä linnustoselvitys (Silvestris luontoselvitys Oy 7.9.2012) (pdf 1,0 Mt)
Liite 6. Arvokkaiden luontokohteiden kuvaukset ja rakentamisalueiden kasvupaikkakuvaukset (pdf 2,34 Mt)
Liite 7. Havainnekuvat (pdf 6,69 Mt)
Liite 8. Seurantaohjelma (pdf 0,02 Mt)
Liite 9. Ehdotusvaiheen kuulemisen vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin (pdf 0,52 Mt)

Ehdotusvaihe

Näsenkartanon tuulipuiston osayleiskaavaehdotus oli virallisesti nähtävillä 17.1.-18.2.2013 välisen ajan Halikon virastotalossa.

Kaavakartta 26.10.2012 (pdf 5,48 Mt)
Kaavaselostus 14.11.2012 (pdf 4,84 Mt)

Laatimisvaihe

Kaavan valmisteluvaiheen kuulemisen aineisto oli nähtävillä 1.2.- 16.3.2012.

Osayleiskaavasta ja tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA) järjestettiin esittelytilaisuus, jonka tarkoituksena oli informoida osallisia kaavaprosessista. Kokouksessa esiteltiin YVA -selostuksen tuloksia ja osayleiskaavaluonnosta. Esittelytilaisuus pidettiin 5.3.2012 entisessä Perniön kunnanvirastossa, valtuustosalissa osoitteessa Lupajantie 1, 25500 Perniö.

Kaavakartta 17.10.2011 (pdf 1,32 Mt)
Kaavaselostus 30.1.2012 (pdf 3,76 Mt)

Ympäristövaikutusten arviointiselostus (pdf 3,90Mt)
Liite 1 Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (pdf 0,14 Mt)
Liite 2 Lepakkoselvitys (pdf 1,17 Mt)
Liite 3 Havainnekuvat (pdf 1,63 Mt)
Liite 4 Asukaskysely (pdf 1,479 Mt)

Aloitusvaihe

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa esiteltiin yleisölle 17.11.2010 Perniön palvelupisteessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivitetty 16.1.2012 (pdf 1,68 Mt)
Ympäristövaikutusten arviointiohjelma (pdf 4,21 Mt)