Puistot ja leikkipaikat

Yleisten alueiden ylläpidon ja kehittämisen viheraluetiimi vastaa puistojen, leikkipaikkojen ja muiden viheralueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta.

Horninpuisto.JPG
Horninpuisto

Toiminta-ajatuksena on "vehreä puistokaupunki" -imagon vahvistaminen ja luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen.

Suutarinpuisto.JPG
Suutarinpuisto

Leikkipaikat

Salon kaupungin ylläpitämien leikkipaikkojen lukumäärä on 95. Leikkipaikoilla noudatetaan SFS-standardin mukaisia turvallisuusnormeja.

Leikkipaikat tarkastetaan säännöllisesti ja ilmenneet puutteet ja viat korjataan. Tarkastuskierrokset alkavat huhtikuussa ja jatkuvat loka-marraskuulle.

Ilmoitukset leikkipaikoilla havaituista vioista ja puutteellisuuksista numeroon (02) 778 5301.

Leikkipaikat kartalla

Lähiliikuntapaikat ja senioripuistot kartalla

Puistot ja leikkipaikat, yhteystiedot

Salon kaupungin
kaupunkikehityspalvelut
Yleisten alueiden ylläpito
ja kehittäminen
Viheralueet

Postiosoite:
PL 77, 24101 Salo

Käyntiosoite:
Hornintie 2-4, Halikko

Fax (02) 778 5002

Sähköposti:

Kaupunginpuutarhuri
Tapio Järvinen
(02) 778 5321

Viheraluesuunnittelija
Matti Nikander
(02) 778 5327

Työnjohto:
Puistomestari
Marja-Leena Laakso
(02) 778 5319