Viheralueiden suunnittelu ja rakentaminen

Niittykukat.JPG

Vihersuunnittelu

Salon kaupungin yleisten alueiden ylläpidon ja kehittämisen viheraluetiimi vastaa puistojen, leikkipaikkojen, viheralueiden ym. suunnittelusta sekä suunnitelmien teettämisestä. Keskeinen suunnittelutyö kohdistuu vuonna 2013 toteutettavien kohteiden suunnitteluun ks. Viherrakentaminen.

.

Viherrakentaminen

Salon kaupungin yleisten alueiden ylläpidon ja kehittämisen viheraluetiimi vastaa viheralueiden rakentamisesta ja rakennuttamisesta.

Viheralueiden suunnittelu ja rakentaminen 2015

Karttalinkki

Tiedot täydentyvät mm. suunnitelmaluonnosten valmistuttua.

Työkohteet ja alustava työohjelma:

Leikkipaikkojen peruskunnostus: Aronkujan leikkipaikka, Suomusjärvi, Kitula

Aidan kunnostus ja leikkivälineiden uudelleensijoittelu vastaamaan turvallisuusnormeja sekä tarvittaessa huonokuntoisten välineiden uusiminen

  • Suunnittelu: huhtikuu 2015
  • Rakentaminen: touko-kesäkuu 2015

Viitanlaakson viherrakentaminen

Kaupunginosaleikkipaikan rakentaminen Kirsikkapuistoon ja asuinalueen maisemointia

  • Suunnittelu: tammi-toukokuu 2015
  • Rakentaminen: leikkipaikka toukokuu 2015, maisemointi ym. heinä-lokakuu 2015

Horninpuiston kunnostaminen

  • Suunnittelu: tammi-maaliskuu 2015

Horninpuisto I (ns. Tykkipuisto)

Käytävien ja kasvillisuuden peruskunnostusta

  • Rakentaminen: huhtikuu 2015

Horninpuisto II:n leikkipaikan uusiminen

  • Rakentaminen: elo-syyskuu 2015

Puretun Heikolan talon ja vanhan kaupungintalon piha-alueen kunnostus

  • Rakentaminen: syys-lokakuu 2015

Perhepuiston peruskunnostus

Leikkipaikan lisärakentaminen
  • Suunnittelu: helmi-toukokuu 2015
  • Rakentaminen: kesä-lokakuu 2015

Lisätiedot kohteista:
Projektivastaava: kaupunginpuutarhuri Tapio Järvinen,
Suunnittelu: viheraluesuunnittelija Matti Nikander,
Työnjohto: puistomestari Aulis Sorvali,

Viheraluerakentamisen yhteystiedot

Salon kaupungin
kaupunkikehityspalvelut
Yleisten alueiden ylläpito
ja kehittäminen
Viheralueet

PL 77
24101 Salo

Sähköposti:

Kaupunginpuutarhuri
Tapio Järvinen
(02) 778 5321
Käyntiosoite:
Hornintie 2-4, Halikko

Viheraluesuunnittelija
Matti Nikander
(02) 778 5327
Käyntiosoite:
Hornintie 2-4, Halikko

Puistomestari
Aulis Sorvali
(02) 778 5312
Käyntiosoite:
Satamakatu 9, Salo