matonpesupaikka.jpg
Jätevedenpuhdistamon matonpesupaikka keväällä 2010, kuva Arto Mäkinen

Salon kaupungin matonpesupaikat

Matonpesupaikat suljetaan 7.9.

Halikko, Kirkonkylä, Munaojankuja 22
Vaskio, Nuohoojankuja 27
Vartsala, venelaituri, Kaninkolantie 463
Kiikala, Suomusjärventie 81
Kisko, Toija, Rantatie 13
Kuusjoki, Jätevedenpuhdistamo, Vilhelmintie 5
Muurla, Kunnanvarasto, Kaukolantie 50
Perniö Kirkonkylä, Joutnantie 45
Teijo, Vilniementie 34
Pertteli Kaivola, jätevedenpuhdistamo, Pappilantie 61
Salo Jätevedenpuhdistamo, Satamakatu 33
Suomusjärvi Jätevedenpuhdistamo, Kurkelantie 1632-1
Särkisalo, Ankkuritie 3

Matonpesupaikat kartalla


Kaikilla matonpesupaikoilla on noudatettava seuraavia toimintaohjeita:
- Matonpesupaikkaa ylläpitää Salon kaupungin yhdyskuntateknisten palvelujen osasto.
- Pesijää kohti saa käyttää vain yhtä allasta.
- Jos joudut jonottamaan vuoroasi, on se tehtävä paikan päällä. Altaita ei voi varata etukäteen.
- Pestyäsi siisti jälkesi, ettei seuraavan pesijän tarvitse sitä tehdä.
- Jokaisella matonpesupaikalla suoritetaan määräajoin huoltotoimenpiteitä, jolloin paikka ei ole käytössä.
- Mattoja ei saa jättää pitemmäksi aikaa kuivumaan. Telineet on tarkoitettu vain veden valuttamista varten.
- Huom! Muiden kuin mattojen, esim. autojen yms. peseminen on ehdottomasti kielletty.

Näiden lisäksi voi olla matonpesupaikkakohtaisia ohjeita tai määräyksiä. Ohjeet tullaan toimittamaan pesupaikoille kuluvan kesän aikana.
Vikailmoitukset ja muut matonpesupaikkaa koskevat yhteydenotot Salon kaupungin yhdyskuntateknisten palvelujen osastolle numeroon 02 - 7785301


Salossa 21.5.2014 Tapio Järvinen
Viheraluepäällikkö