Korkotukilainat 2014

Korkotukea voidaan hyväksyä vuonna 2014
- vuokra-asuntojen ja asumisoikeustalon rakentamiseen, perusparantamiseen tai hankintaan
- asunto-osakeyhtiötalon perusparantamiseen
- matalaenergiaomakotitalon rakentamiseen

Lisätietoja ARA:n vuosittain julkaisemasta lainoitusoppaasta: ARA:n tuet 2014

Avustus erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi ja saman hankkeen korkotukilaina

Erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi vuonna 2015 myönnettäville avustuksille (vuokra-asumisen investointiavustus) ja saman hankkeen korkotukilainoille on ollut erillinen hakuaika, joka päättyy 12.9.2014 klo 12. Avustus- ja korkotukilainahakemus toimitetaan samassa yhteydessä määräaikaan mennessä kaupungille, joka antaa lausunnon hankkeesta ja toimittaa hakemukset lausuntoineen ARA:lle.

Lisätietoja ARA:n hakuohjeesta: ARA:n tuet erityisryhminen asunto-olojen parantamiseksi 2015.


Takauslaina vuokra-asuntojen uudistuotantoon


Korkotukilaina omakotitalon rakentamiseen

Henkilökohtaisia korkotukilainoja hyväksytään vain sellaisten uusien omakotitalojen rakentamiseen, joiden energiakulutus on matala. Korkotuki myönnetään sosiaalisen tarveharkinnan perusteella.


Hakemusten toimittaminen

Korkotukilainoilla (hankkeet, joihin ei liity erityisryhmien investointiavustusta), takauslainoilla ja omakotikorkotukilainoilla on jatkuva hakuaika. Hakemukset toimitetaan osoitteella: Salon kaupunki, PL 77, 24101 Salo (katuosoite Tehdaskatu 2).

Asunto-osakeyhtiön perusparantamisen korkotukilainahakemukset toimitetaan suoraan ARA:aan osoitteella: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, PL 30, 15141 Lahti. Hakuaika päättyy 4.12.2014.

Hakemuksia ja lisätietoja hakumenettelystä saa Salon kaupungin hallinto-osastolta toimistopäällikkö Seija Sippolalta (Tehdaskatu 2), puh. (02) 778 2030 tai sähköposti seija.sippola@salo.fi . Hakulomakkeita voi tulostaa myös verkkosivulta www.ara.fi