Korkotukilainat 2015

Hakija toimittaa ilman erityistä hakuaikaa hankkeen sijaintikuntaan hakemukset, jotka koskevat korkotukilainan hyväksymistä:
- vuokra-, asumisoikeus- ja osaomistustalojen rakentamiseen
- erityisryhmille tarkoitetun palveluasumisen kohteeseen, johon ei haeta investointiavustusta
- sellaisen asunto-osakeyhtiömuotoisen vuokratalon rakentamiseen, josta vuokralainen voi lunastaa asunnon omakseen
- vuokra- ja asumisoikeustalojen perusparantamiseen
- vuokra- ja asumisoikeustalojen ja asuntojen hankkimiseen

Hakija toimittaa asunto-osakeyhtiöiden perusparantamislainojen valtiontakausta koskevat hakemukset suoraan ARAlle ilman erityistä hakuaikaa.

Lisätietoja edellä mainituista lainoitusmuodoista sekä mm. ARA-talojen purkuavustuksesta sekä takauslainoista vuokrataloille löytyy ARAn julkaisemasta oppaasta: ARAn tuet 2015.

Kunnan on annettava lausunto sille jätetyistä korkotukilainahakemuksista sekä takauslainoista. Ilman kunnan puoltavaa lausuntoa hanke ei voi saada ehdollista varausta ARAlta.


Vuoden 2016 avustus erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi ja saman hankkeen korkotukilaina

Vuoden 2016 erityisryhmien investointiavustuksen ja saman hankkeen korkotukilainan hakuaika päättyy perjantaina 11.9.2015 klo 12. Avustus- ja korkotukilainahakemukset tulee jättää samassa yhteydessä Salon kaupungille, joka antaa hankkeesta lausuman ja lähettää hakemuksen lausuntoineen ARAlle määräaikaan 20.10.2015 mennessä.

Aran tuet erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi 2016 -hakuohje on julkaistu ARAn verkkosivulla: http://www.ara.fi/fi-fi/rahoitus/avustukset/erityisryhmien_investointiavustus

Hakemusten toimittaminen

Hakemukset toimitetaan osoitteella: Salon kaupunki, PL 77, 24101 Salo tai sähköisesti osoitteella: .

Asunto-osakeyhtiöiden perusparantamislainojen valtiontakausta koskevat hakemukset tulee lähettää suoraan ARAlle osoitteella: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, PL 30, 15141 Lahti

Lisätietoja hakumenettelystä saa Salon kaupungin hallintopalveluista hallintoasiantuntija Seija Sippolalta (Tehdaskatu 2), puh.02-7782030 tai sähköposti seija.sippola@salo.fi. Hakulomakkeita voi tulostaa ARAn verkkosivulta: www.ara.fi .