Kaavoitus

Kaavoitus on kaupungin kehittämisen merkittävin työväline. Sen avulla kaupunki ohjaa rakentamista ja maankäyttöä omalla alueellaan. Kaavoitus on maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa määritelty suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi, jonka lopputuloksena on lainvoimainen kaava.

Kaavoitus on osa kaupunkisuunnittelua, jossa seurataan jatkuvasti kaupungin kehittymistä, yritysten, yhteisöjen ja kaupunkilaisten tarpeita sekä kehitystä muissa maamme kunnissa. Näiden tietojen pohjalta laaditaan kehittämissuunnitelmia ja asetetaan tavoitteita kaavoitusta varten. Onnistunut kaupunkisuunnittelu edellyttää jatkuvaa yhteistyötä ja kanssakäymistä eri sidosryhmien, kaupungin eri toimialojen sekä viranomaistahojen kanssa.

Kaupunkisuunnittelutehtäviin kuuluu myös rakennusvalvonnan työn tukeminen rakennuslupalausunnoin sekä rakentamista koskevien poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen valmistelu.

Lomakkeet

Palveluhinnasto 1.1.2014 alkaen (pdf 0.28 Mt)

Ajankohtaista kaavoituksesta

Suunnittelutarveratkaisu- ja rakennuslupahakemus: Saarelan Energia Oy:n tuulivoimala

Vireillä olevat kaavat

Yhteystiedot

Kaupunkisuunnittelupalvelut
Halikon virastotalo

Jarmo Heimo
Kaupunginarkkitehti
(02) 778 5100


Tarja Pennanen
Kaavoitusarkkitehti
(02) 778 5101


Timo Alhoke
Kaavoitusinsinööri
(02) 778 5113


Kaavoituksen yhteystiedot

Liikennepalvelun yhteystiedot

Käyntiosoite
Hornintie 2-4, 24800 Halikko

Postiosoite
PL 77, 24101 SaloFax (02) 778 5002