Kaavaprosessi

Alla oleva kaavio kuvaa yksinkertaistetusti kaavan laatimisen eri vaiheet. Kaavion keskellä on kerrottu, kuinka ja missä vaiheissa osalliset voivat vaikuttaa kaavaan. Kuulemisesta tiedotetaan tarkemmin kunkin kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Kaaviossa alleviivatut sanat on selitetty kohdassa kaavoituskäsitteitä, josta löytyy myös toimintaohjeita esim. mielipiteen ja muistutuksen jättämiseen.

kaavoitusprosessi_2014.jpg

Kaupunkisuunnittelulautakunnan sekä kaupunginhallituksen päätökset löytyvät kohdasta hallinto- ja päätöksenteko, esityslistat ja pöytäkirjat