Kaavoituksen tasot

Kaavoitusta säätelevät maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) ja maankäyttö ja rakennusasetus (MRA) sekä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat valtioneuvoston ohjeita, jotka on otettava huomioon mm. maakuntakaavassa.

kaavaote_maakuntak.jpg

Kaavamuotoja on kolme:

Maakuntakaava

 • koskee useita kuntia
 • esittää maakunnan kannalta keskeiset asiat kuten taajama ja keskusta-alueet sekä liikenteen pääväylien ja seudullisten viheralueiden sijoittumisen.
 • ohjaa yleiskaavoitusta

kaavaote_yleisk.jpg

Yleiskaava

 • valmistellaan Salon kaupunkisuunnittelussa
 • kattaa koko kunnan alueen tai vain kunnan osan (osayleiskaava)
 • osoittaa alueen pääkäyttötarkoitukset (asuminen, työpaikka, virkistys...)
 • yleispiirteinen eli esimerkiksi asumiseen varatut alueet sisältävät myös asuinalueen sisäiset puistot
 • ohjaa asemakaavoitusta

kaavaote_asema.jpg

Asemakaava

 • valmistellaan Salon kaupunkisuunnittelussa
 • kaava-alueen laajuus vaihtelee
 • määrittää mm. tontin käyttötarkoituksen, rakentamisen määrän, sijoituksen ja rakentamistavan
 • asemakaavan lisäksi osalle alueista on laadittu erityismääräyksiä (rakennustapaohjeita), joita tulee noudattaa


Tiettyä tonttia tai rakennuspaikkaa koskevia ajantasakaavaotteita voi tilata kiinteistö- ja mittauspalveluista - aineistotilaukset. Kopiot ovat maksullisia.

Vireillä olevien kaavojen tiedustelut kaupunkisuunnittelusta - yhteystiedot.