Valmistelussa olevat asemakaavat

Tällä hetkellä valmistelussa olevat asemakaavat ja asemakaavamuutokset. Kunkin projektin kohdalta löytyvät mm. kaavan valmistelijan yhteystiedot, osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä eri vaiheiden nähtävillä olevat kaava-asiakirjat kuten kaavakartat ja selostukset.

SALON KESKUSTA

Harventajankatu

Majalan krouvi

Meriniitty

Raivaajankatu

Reeninkatu

Tehdaskatu 7

HALIKKO

Vartsalan Tukkijätkä

Välitie-Jussinkuja

MUURLA

Kaukolantien kevytväylä

PERNIÖ

Mathildedal

Tullintie

Kaavoituskatsaus

Vuosittain julkaistavassa kaavoituskatsauksessa esitellään
- ajankohtaiset kaava-asiat
- käsittelyvaiheet
- kaavoituksen vaikuttavia päätöksiä ja toimia