Vireillä olevat kaavat ja muut maankäytön suunnitelmat

Vireillä olevien kaavojen sivuilta löytyvät tiedot valmisteilla olevista kaavoista ja kaupunkisuunnitteluprojekteista.

Vuosittain julkaistavassa kaavoituskatsauksessa esitellään kootusti ajankohtaiset kaava-asiat, niiden käsittelyvaiheet sekä muita kaavoitukseen vaikuttavia päätöksiä ja toimia.

Nähtävillä

Ranta-asemakaava Ramsön lomakylä nähtävillä 7.4.-7.5.2014 välisen ajan

Vireillä olevat kaavat

Asemakaavat

Ranta-asemakaavat

Yleiskaavat

Kaupunkisuunnitteluprojektit

Rauvolanniittu - Modernia ruokorakentamista uudella asuinalueella
Salon yritysalueiden kehittäminen