Vireillä olevat kaavat ja muut maankäytön suunnitelmat

Vireillä olevien kaavojen sivuilta löytyvät tiedot valmisteilla olevista kaavoista ja kaupunkisuunnitteluprojekteista.

Vuosittain julkaistavassa kaavoituskatsauksessa esitellään kootusti ajankohtaiset kaava-asiat, niiden käsittelyvaiheet sekä muita kaavoitukseen vaikuttavia päätöksiä ja toimia.

Suunnitteilla olevien kaavojen rajaukset löytyvät Salon karttapalvelusta:
Asemakaavat
Yleiskaavat

Nähtävillä

Asemakaavan muutos Mathildedal nähtävillä 23.2.-25.3.2015 välisen ajan
Ranta-asemakaavan muutos Metsämaa-Roopela nähtävillä 23.2.-24.3.2015 välisen ajan

Vireillä olevat kaavat

Asemakaavat
Ranta-asemakaavat
Yleiskaavat

Kaupunkisuunnitteluprojektit

Toiminta-alue: Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunta
Salon yritysalueiden kehittäminen
Rauvolanniittu - Modernia ruokorakentamista uudella asuinalueella