Vireillä olevat kaavat ja muut maankäytön suunnitelmat

Vireillä olevien kaavojen sivuilta löytyvät tiedot valmisteilla olevista kaavoista ja kaupunkisuunnitteluprojekteista.

Vuosittain julkaistavassa kaavoituskatsauksessa esitellään kootusti ajankohtaiset kaava-asiat, niiden käsittelyvaiheet sekä muita kaavoitukseen vaikuttavia päätöksiä ja toimia.

Suunnitteilla olevien kaavojen rajaukset löytyvät Salon karttapalvelusta:
Asemakaavat
Yleiskaavat

Nähtävillä

Ranta-asemakaavan muutos Riretu nähtävillä 10.9.-9.10.2015
Ranta-asemakaava Ramsö nähtävillä 28.9.-27.10.2015

Vireillä olevat kaavat

Asemakaavat
Ranta-asemakaavat
Yleiskaavat

Kehittämishankkeet

Toiminta-alue: Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunta
Salon yritysalueiden kehittäminen 2012-2015
Rauvolanniittu 2011-2013