Vireillä olevat kaavat ja muut maankäytön suunnitelmat

Vireillä olevien kaavojen sivuilta löytyvät tiedot valmisteilla olevista kaavoista ja kaupunkisuunnitteluprojekteista.

Vuosittain julkaistavassa kaavoituskatsauksessa esitellään kootusti ajankohtaiset kaava-asiat, niiden käsittelyvaiheet sekä muita kaavoitukseen vaikuttavia päätöksiä ja toimia.

Suunnitteilla olevien kaavojen rajaukset löytyvät Salon karttapalvelusta:
Asemakaavat
Yleiskaavat

Nähtävillä

Metsämaa-Roopela ranta-asemakaavan muutos nähtävillä ajalla 18.8.-16.9.2014
Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alue nähtävillä ajalla 18.8.-16.9.2014

Vireillä olevat kaavat

Asemakaavat
Ranta-asemakaavat
Yleiskaavat

Kaupunkisuunnitteluprojektit

Rauvolanniittu - Modernia ruokorakentamista uudella asuinalueella
Salon yritysalueiden kehittäminen