Valmistelussa olevat ranta-asemakaavat

Tällä hetkellä valmistelussa olevat ranta-asemakaavat ja asemakaavamuutokset. Kunkin projektin kohdalta löytyvät mm. kaavan valmistelijan yhteystiedot, osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä eri vaiheiden nähtävillä olevat kaava-asiakirjat kuten kaavakartat ja selostukset.

HALIKKO Karviainen

KISKO Villa-Pivo

PERNIÖ Kirakanjärvi ja Vähäjärvi

SÄRKISALO Ramsön lomakylä

SÄRKISALO Saunamäki

Kaavoituskatsaus

Vuosittain julkaistavassa kaavoituskatsauksessa esitellään
- ajankohtaiset kaava-asiat
- käsittelyvaiheet
- kaavoituksen vaikuttavia päätöksiä ja toimia