Valmistelussa olevat yleiskaavat ja muut yleiskaavalliset suunnitelmat

Tällä hetkellä valmistelussa olevat yleiskaavat ja muut yleiskaavalliset suunnitelmat. Kunkin projektin kohdalta löytyvät mm. projektivastaavan yhteystiedot ja eri vaiheiden asiakirjoja.

Yleiskaavallinen ohjelma

Salon keskusta, osayleiskaava 2035

HALIKKO

Huso-Pöylän tuulivoimapuisto, osayleiskaava

PERNIÖ

Näsenkartanon tuulipuisto, osayleiskaava

Kaavoituskatsaus

Vuosittain julkaistavassa kaavoituskatsauksessa esitellään
- ajankohtaiset kaava-asiat
- käsittelyvaiheet
- kaavoituksen vaikuttavia päätöksiä ja toimia