Maaseutupalvelut

Sinua palvellaan kaikissa maataloushallintoon ja tukijärjestelmiin liittyvissä kysymyksissä. Hallinnoimme myös Eviran pitopaikka- ja eläintenpitäjärekisteriä.

Maatalouden kehittämisohjelma

Maatalouden merkitys Salon kaupungin alueella on huomattava. Salo on valtakunnallisesti katsottuna merkittävä viljan- ja muiden kasvien tuottaja. Myös kotieläintuotannon ja maatalouden tulotukien osalta sijoitumme suurimpien kuntien joukkoon. Näin ollen päätökset tulotukien muutoksista vaikuttavat kaupungissamme huomattavasti.
Salon kaupunki laatii vuoden 2011 aikana yhteistyössä sidosryhmien kanssa maatalouden kehittämisohjelman, joka tukee kaupungin strategian toteutumista.

Ohjelmatyön tavoitteeksi on asetettu:

vahvistaa ja viestiä yhteistä näkemystä Salon maatalouden kehityssuunnasta,
tunnistaa ja jäsentää toimintaympäristön muutostekijät ja analysoida niiden vaikutuksia sekä
määrittää haluttu tahtotila ja tarvittavat toimenpiteet tahtotilaan pääsemiseksi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Salon maatalouden kehittämisohjelman 16.11.2011.

Yhteystiedot

Salon kaupunki
Maaseutuyksikkö
Örninkatu 15, 24100 Salo

Maaseutuyksikön päällikkö
Kirsti Lepistö
(02) 778 7200
044 778 7200


Maaseutuasiamiehet:

Jouni Eskola
(02) 778 7201
044 778 7201


Jussi Jokiniemi
(02) 778 7202
044 778 7202


Lasse Paikkari
(02) 778 7203
044 778 7203