Maatalouden kehittämisohjelma

Maatalouden merkitys Salon kaupungin alueella on huomattava. Vuonna 2009 Salo oli myyntilukujen perusteella maan suurin viljantuottaja ja toiseksi suurin muiden kasvien tuottaja. Maatalouden kokonaismyyntitulot olivat Salossa maan kolmanneksi suurimmat. Sikatalouden, munantuotannon ja metsätaloustulojen perusteella Salo sijoittui 10 suurimman kunnan joukkoon. Salo oli vuonna 2009 maan suurin maatalouden tulotukien saaja ja näin ollen päätökset tulotukien muutoksista vaikuttavat maatilatalousyrittäjyyden haasteisiin.

Salon kaupunki laatii vuoden 2011 aikana yhteistyössä sidosryhmien kanssa maatalouden kehittämisohjelman, joka tukee kaupungin strategian toteutumista.

Ohjelmatyön tavoitteeksi on asetettu:

  • vahvistaa ja viestiä yhteistä näkemystä Salon maatalouden kehityssuunnasta,
  • tunnistaa ja jäsentää toimintaympäristön muutostekijät ja analysoida niiden vaikutuksia sekä
  • määrittää haluttu tahtotila ja tarvittavat toimenpiteet tahtotilaan pääsemiseksi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kehittämisohjelman 16.11.2011

Salon maatalouden kehittämisohjelma

Maatilan menestystekijät nyt ja tulevaisuudessa -seminaari

Kehittämisohjelman tueksi Salossa järjestettiin 14.1.2011 seminaari, jossa tarkasteltiin maatilojen menestystekijöitä nyt ja tulevaisuudessa.

Skenaarioita maatalouden tulevaisuudesta vuoteen 2030
Johtaja Pasi Rikkonen, MTT Taloustutkimus

Viljaketjussa yhteistyö on tae menestyksestä
Johtaja Pasi Lähdetie, Raisio Oyj

Maito, tilan turvana tulevaisuudessakin
Toimitusjohtaja Kari Aakula, Osuuskunta Länsi Maito

Lihantuotannon hyödyntämätön Salomaa
Toimitusjohtaja Veikko Kemppi, LSO Osuuskunta

Kanasta rahaa - siipikarjatuotannon mahdollisuudet tulevaisuudessa
Toiminnanjohtaja Lea Lastikka, Suomen Siipikarjaliitto ry

Yhteinen maatalouspolitiikka - pelastus vai kadotus
Toiminnanjohtaja Paavo Myllymäki, MTK-Varsinais-Suomi