Vuokrasopimuksia

Maanvuokraussopimusmalli

Tilatuen arvonlisäverotus

Yleensä kiinteistön vuokraus ei ole arvonlisäverotuksen piirissä. Kiinteistön vuokraan ei siten tarvitse lisätä arvonlisäveroa. Vuokranantaja voi kuitenkin halutessaan hakeutua kiinteistön vuokrauksesta arvonlisäverovelvolliseksi. Verohallinto käsittelee tilatukioikeutta kuten maitokiintiötä. Näin ollen tukioikeuden luovutus maatalousmaan vuokraamisen yhteydessä on myös arvonlisäverollinen luovutus. Näin tapahtuu, jos vuokranantaja eli yleensä maanomistaja on arvonlisäverovelvollinen.

Tukioikeuden siirto ensimmäisen kerran maanomistajalle.

Vuokranantaja ei ole velvollinen maksamaan lahjaveroa, jos hän saa tukioikeudet vastikkeetta 28.4.2006 voimassa olleen vuokrasopimuksen päätyttyä. (laki tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta 557/2005, 10 §).