Rakennemuutostyön visio

Rakennemuutoksen aikaan saamat muutokset on hyödynnetty siten, että Salon seutu on kasvava, kehittyvä ja kansainvälistyvä alue.

Rakennemuutostyön tavoitteet

kuva_suunnitelma_500px.jpg

Äkilliseen rakennemuutokseen reagoidaan kolmella eri aikatasolla, jolla jokaisella on omat tavoitteensa.

Nopeasti vaikuttavien toimenpiteiden käynnistyttyä niiden toteuttamista jatketaan ja vaikuttavuutta seurataan. Samanaikaisesti käynnistetään seuraavien tasojen toimet pysyvämmän ja pitkäkestoisen vaikuttavuuden aikaansaamiseksi.