Ohjausryhmä

Rakennemuutostyön ohjausryhmän tehtävänä on johtaa, ohjata ja määrittää työn strategisia suuntaviivoja ja tavoitteita. Ohjausryhmä kokoontuu tarvittaessa muutaman kerran vuodessa.

Aalto Ari, Salon seudun yrittäjäyhdistysten edustaja
Haltsonen Leo, Someron kaupunginjohtaja
Juhantila Olli-Pekka, Salon seudun koulutuskuntayhtymän johtaja
Kettunen Kari, Salon TE-toimiston johtaja
Kirjonen Kirsti, Salon kauppakamariosaston pj
Nummentalo Juhani, Salon kaupunginhallituksen pj
Puolitaival Kimmo, ELY-keskuksen osastopäällikkö
Pölönen Päivi, Salon kaupunginvaltuuston edustaja
Rantakokko Antti, Salon kaupunginjohtaja
Roos Jukka, Salon kaupunginvaltuuston pj
Savo Juho, Varsinais-Suomen liiton maakuntajohtaja
Virtanen Tommi, koordinaattori
Vähä Kari, Yrityssalo Oy:n toimitusjohtajaTyhjä kuva

Projektityöryhmä

Projektityöryhmän tehtävänä on käynnistää toimenpiteitä Salon seudulla ja seurata sekä arvioida rakennemuutostoimenpiteiden käytännön etenemistä ohjausryhmän päättämien strategisten tavoitteiden perusteella. Projektityöryhmä priorisoi Salon seudun äkillisen rakennemuutoksen hillitsemiseksi suunnitellut hankkeet ja vastaa eri organisaatioiden yhteistoiminnasta.

Bragge Anne, Salon Seudun Aikuisopisto
Kettunen Kari, Salon TE-toimisto
Kortelainen Mika, Nokia Oyj
Koskinen Seppo, Salon kaupunki, muutosjohtaja
Mannervesi Mika, Salon kaupunki, tekninen toimi
Moilanen Petri, Salon kaupunki, sivistystoimi
Mäkelä Timo, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Pelkonen Seija, Finnvera Oyj
Ranta Taija, Someron kaupunki
Rantakokko Antti, Salon kaupunki, kaupunginjohtaja
Rantala Martti, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Reini Elina, Nokia Oyj
Saarimaa Kai, Salon kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi
Salminen Hannu, Salon kaupunki, Kehittämis- ja elinkeinotoimi
Urmas Jouko, Yrityssalo Oy
Virtanen Tommi, Yrityssalo Oy
Vähä Kari, Yrityssalo Oy

Työvaliokunta

Projektityöryhmän nimeämän työvaliokunnan tehtävänä on suunnitella ja valmistella rakennemuutos-työn konkreettisia toimenpiteitä.

Purhonen Eeva, sosiaali- ja terveystoimen hallintopäällikkö, Salon kaupunki
Salminen Hannu, elinkeinokehtiysyksikön päällikkö, Salon kaupunki
Urmas Jouko, yritysasiamies, Yrityssalo Oy
Virtanen Tommi, koordinaattori, Yrityssalo Oy
Vähä Kari, toimitusjohtaja, Yrityssalo Oy