Yhdyskuntatekniikan rakentaminen

Rakennustöiden tukikohta on osoitteessa Satamakatu 9.

Yleisten alueiden kehittämisen ja ylläpidon rakentamistiimi toteuttaa hyväksyttyjen asemakaava-alueiden rakentamisen. Rakentaminen sisältää vesi- ja viemärijohtojen teon tontin rajalle asti. Kadut rakennetaan pääsääntöisesti murskepinnalle ja mahdollinen asfaltointi tehdään alueen rakennuttua valmiiksi.

Kaava-alueiden ohella rakennetaan haja-asutusalueen vesi- ja viemärijohtoja.

Pienempiä kohteita toteutetaan kaupungin omana työnä. Isot kohteet toteutetaan urakalla, jolloin rakennuttaminen ja valvonta on kaupungin viranhaltijoiden tekemää.

Lisäksi on rakennutettu esim. urheilukenttiä, kiertoliittymiä sekä pysäköintialueita.

Perniöntien kiertoliittymän rakentaminen.jpg

Yhdyskuntatekn. rakennusyksikön yhteystiedot

Salon kaupungin
kaupunkikehityspalvelut
Yleisten alueiden ylläpito
ja kehittäminen

PL 77
24101 Salo

Rakennuttamispäällikkö
Markku Heikkilä

(02) 778 5313
Käyntiosoite:
Hornintie 2-4, Halikko

Katumestari
Veli-Matti Kalso

(02) 778 5307
Käyntiosoite:
Satamakatu 9, Salo