Ajoneuvojen siirto

Salon kaupunki huolehtii hylättyjen ja kunnossapitoa haittaavien ajoneuvojen siirtämisestä liikennealueilta ja pyynnöstä myös yksityisiltä alueilta alueen haltijan perustellusta pyynnöstä.

Romuajoneuvo

Kaupunki huolehtii romuajoneuvojen siirtämisestä alueellaan. Jos romuajoneuvo on lain tarkoittama romu esim. pahasti kolarivaurioitunut, palanut tai maastossa pitkään ollut hylätty ajoneuvo ja romuajoneuvon haltija on laiminlyönyt velvollisuutensa toimittaa ajoneuvo asianmukaiseen vastaanottopaikkaan, niin kaupunki antaa ajoneuvon omistajalle tai haltijalle kehotuksen siirtää romuajoneuvo seitsemän päivän kuluessa. Tämän jälkeen kaupunki siirtää romuajoneuvon suoraan romutettavaksi.

Hylätyt ajoneuvot

Kaupunki huolehtii siirrosta alueellaan myös jos on ilmeistä, että muu ajoneuvo kuin romuajoneuvo on hylätty tai se ei ole tosiasiallisessa käytössä. Kaupunki antaa siirrosta tiedon rekisteriin merkitylle viimeiselle omistajalle tai haltijalle. Jollei omistajasta ole tietoa, niin varastoon siirretyistä ajoneuvoista annetaan tiedoksianto kuuluttamalla. Kuulutukset ovat nähtävissä ilmoitustaululla.
Ajoneuvot ovat noudettavissa siirto- ja varastointikulut maksamalla virka-aikana yhden (1) kuukauden ajan kuuluttamispäivästä lukien, minkä jälkeen noutamattomien ajoneuvojen omistusoikeus siirtyy Salon kaupungille.


ajoneuvojensiirrot2.jpg

Siirrot yksityiseltä alueelta

Kaupunki siirtää myös yksityisille alueille virheellisesti pysäköidyn ajoneuvon, hylätyn ajoneuvon tai romuajoneuvon yksityisen alueen haltijan perustellusta pyynnöstä.

Ajoneuvon siirtopyyntö tehdään täyttämällä lomake "Ajoneuvon siirtopyyntö yksityiseltä alueelta" ja lähettämällä se postitse osoitteeseen PL 77, 24101 Salo tai sähköpostilla Salon kaupungin kirjaamoon, .

Yksityisen alueen omistaja on velvollinen korvaamaan pyynnöstä siirretyn ajoneuvon siirtokustannukset, jollei niitä saada perittyä ajoneuvon omistajalta.

Lomakkeet:
Ajoneuvon siirtopyyntö yksityiseltä alueelta

Ilmoituksen vastaanottajat

Salon kaupungin
kaupunkikehityspalvelut
Yleisten alueiden ylläpito ja
kehittäminen

PL 77
24101 Salo

Käyntiosoite: Satamakatu 9, SaloHeli Turunen

(02) 778 5342