Kasvatus ja koulutus

Salossa tunnetaan vastuuta tästä päivästä ja tulevaisuudesta.
Oppiminen on elinikäistä ja opetusta tarjotaan kaikille ikäryhmille.

Salon perustavoitteita on tarjota laadukasta opetusta ja turvata koulutuksen
lähipalvelut, jotta kunnan kaikki alueet pysyvät elinvoimaisina.

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen lisäksi Salossa on laajat ammatilliset
opiskelumahdollisuudet Salon seudun koulutuskuntayhtymässä ja ammattikorkeakoulussa.

Lue lisää opiskelusta Salossa www.saloon.fi/asukkaalle/koulutus


Halikon lukion laborantit 2010 pieni.JPG

Halikon lukion opiskelijoita laboratoriotestejä tekemässä keväällä 2010.
Kuva: Riitta Linnankivi