Musiikkiopisto

LOGO -3- Salon musiiikiopisto.jpg

IMG_4215-Musiikkiopiston Kärjen talo hdr 2.jpg

Musiikkiopiston Kärjen talo Kuva Matti Holm


Page in english

Musiikkiopiston toimitilat sijaitsevat Salon kaupungin keskustassa:
Nohterin talo, Länsiranta 4B, Kärjen talo, Vilhonkatu 2,
Kirjastotalon musiikkiopistotilat, Vilhonkatu 2.

DSC01798-4.jpg

Kanslia sijaitsee musiikkiopiston Nohterin talon yläkerrassa, osoitteessa Länsiranta 4B. Käynti kansliaan takapihan kautta.
Kanslia auki opiston työkausina ma-to 10-12 ja 13-16, pe 10-12 ja 13-14.45

DSC00388-2.jpg

Salon musiikkiopisto on Salon kaupungin ylläpitämä musiikkioppilaitos, joka antaa taiteen perusopetuksesta annetun lain musiikin laajan oppimäärän mukaista opetusta. Oppilaitos saa opetusministeriön järjestämisluvan perustella lakisääteistä eli tuntiperusteista valtionosuutta. Opetus on järjestetty opetushallituksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.
Oppilas suorittaa solistisen pääaineen ja teoria-säveltapailuaineiden tasosuoritukset Suomen Musiikkioppilaitosten Liiton (SML) tasosuoritusohjeiden mukaisesti. Salon musiikkiopiston opetukseen voi osallistua salolainen henkilö.

Oppilaitoksen perustehtävänä on antaa musiikin valmennus-, perus-, ja opistotason opetusta pääasiassa peruskoulu- ja lukioikäisille lapsille ja nuorille. Lisäksi opistossa on musiikkileikkikoulutoimintaa alle kouluikäislle ja aikuisosasto. Opisto voi järjestää taiteen perusopetuslain mukaisesti musiikkikulttuurin edistämiseen liittyvää toimintaa, mm. konsertteja.

Opetuksen tavoitteena on kehittää oppilaan hyvää musiikkisuhdetta antamalla valmiuksia musiikin monipuolista ja elinikäistä harrastamista, esittämistä ja ammattiopintoja varten. Tavoitteena on luoda edellytyksiä hyvän kulttuurisuhteen syntymiselle. Tavoitteena on myös, että erilaiset oppijat saavat kehittää itseään avoimessa, rohkaisevassa ja myönteisessä oppimisympäristössä.


Opetusta annetaan solistisessa pääaineessa, musiikin perusteissa (teoria-aineet) ja yhteismusiikissa. Lisäksi oppilaat osallistuvat esiintymistoimintaan.
Solistisia pääainevaihtoehtoja ovat mm. huilu, nokkahuilu, klarinetti, fagotti, saksofoni, trumpetti, käyrätorvi, pasuuna, tuuba, piano, kitara, harmonikka, laulu, lyömäsoittimet, viulu, alttoviulu, sello, kontrabasso ja sähköbasso.

Musiikkiopiston esite

Oppilaan opas,

joka jaetaan jokaiselle perustason oppilaalle oppilasvalinnan yhteydessä.

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän laajuus:
Perustason laajuus on 665 tuntia ja opistotason 635 tuntia, yhteensä 1300 tuntia.

Musiikkiluokalla peruskoulua käyvä opiston oppilas suorittaa teoria-säveltapailu perus

taso 1- ja 2 -suoritukset musiikkiluokilla
3.-6. vuosiluokan aikana. Musiikkiopiston opettaja kuulustelee tasosuorituksen, ja se luetaan oppilaan musiikkiopisto-opintoihin.
Tämän jälkeen oppilas suorittaa loput musiikkiopiston perustason teoria opinnoista musiikkiopistossa.

Musiikkiopisto-opintojen hyväksilukeminen lukiossa

Lukiolain 23§ mukaan opiskelijalla on oikeus lukea hyväkseen muualla suoritettuja opintoja. Pääsääntöisesti musiikkiopistossa suoritetut opinnot voidaan hyväksyä lukion soveltaviksi kursseiksi. Päätöksen hyväksilukemisesta tekee lukion rehtori. Päätös hyväksilukemisesta tulee sitä erikseen pyydettäessä tehdä ennen mainittujen opintojen aloittamista. Asiasta on olemassa Suomen musiikkioppilaitosten liiton, Koulujen musiikinopettajat ry:n ja opetushallituksen neuvottelema valtakunnallinen


yleissuositus.

Musiikkiopiston opetustoiminta lyhyestiMusiikin varhaiskasvatusosasto

Osastolla annetaan varhaisiän musiikkikasvatusta musiikkileikkikoulu- ja soitonvalmennusopetuksessa. Musiikkileikkikouluopetusta annetaan 0-7-vuotiaiden lasten ryhmille. Soitonvalmennusopetukseen voidaan ottaa 4-8-vuotiaita, kontrabassoon ja kitaraan ja puhaltimiin myös 8-12-vuotiaita lapsia neljän vuoden ajaksi. Soitonvalmennusopetukseen kuuluu myös puhallinorkesterikoulu sekä musiikkileikkikoulun viuluvalmennus.
Osaston tehtävänä on kehittää lasten valmiuksia perustason opintoja varten.

Perustaso

Perustasolla opiskelevat pääasiassa kouluikäiset lapset ja nuoret. Perustason oppimäärään kuuluvat suoritetut perustasot 1/3,2/3 ja 3/3 solistisessa pääaineessa ja teoria-säveltapailussa,sekä perustaso yleisessä musiikkitiedossa. Lisäksi oppilas osallistuu yhteismusiikki- ja esiintymistoimintaan. Opiskeluaika on yleensä 6-9 vuotta aloitusiästä riippuen. Suoritetun perustason oppimäärän jälkeen oppilas voi yleensä jatkaa opistotasolla ilman erillistä pääsykoetta.

Aikuisosasto

Perustasoon liittyvällä aikuisosastolla opiskelevat 16 (eräissä aineissa 20) vuotta täyttäneet perustason opintoja. Opiskeluaika on korkeintaan viisi vuotta.

Opistotaso

Opistotasolla opiskellaan suoritetun perustason oppimäärän jälkeen. Opistotason oppimäärään kuuluu suoritettu opistotaso pääaineessa, säveltapailussa, teoriassa ja yleisessä musiikkitiedossa tai harmoniaopissa. Lisäksi osallistutaan yhteismusiikki- ja esiintymistoimintaan. Tehtävänä on syventää ja laajentaa oppilaan perustasolla hankkimia valmiuksia sekä antaa ammattiopintoihin valmentavaa opetusta. Opiskeluaika on neljä vuotta.

Todistukset

Suoritetuista tasosuorituksista kirjoitetaan tasosuoritustodistus. Suoritetun perustason tai opistotason oppimäärän perusteella kirjoitetaan perustason tai opistotason päättötodistus.

Esiintymistoiminta

Lukuvuoden aikana musiikkiopisto järjestää 30-40 oppilasiltaa, konserttia tai muita tilaisuuksia, jotka tarjoavat hyvän mahdollisuuden tutustua oppilaitoksen toimintaan. Tilaisuuksien ajankohdat ja paikat ilmoitetaan paikkakunnan sanomalehdessä.

Opintomaksut

Oppilailta perittävät opintomaksut. Klikkaa kohtaa "opintomaksut"!

Opintomaksut

Vapaaoppilaspaikat

Salon musiikkiopistossa vapaaoppilaspaikat myönnetään seuraavien periaatteiden mukaisesti:

Vapaaoppilaspaikka myönnetään hakemuksesta oppilaalle, joka/jonka perhe saa toimeentulotukea. Hakemukset lukuvuodelle jätetään lukuvuoden alussa syyskyyn 15. päivään mennessä opistolta saatavalla kaavakkeella.

Vapaaoppilaspaikan myöntämisen edellytyksenä on kunnan sosiaalitoimiston antama todistus hakijan varattomuudesta/toimeentulotukiselvitys, joka hakijan tulee liittää vapaaoppilaspaikkahakemukseen. Hakemuksen vapaaoppilaspaikasta tekee oppilaan huoltaja tai täysi-ikäinen oppilas omalta kohdaltaan. Kotona asuvan täysi-ikäisen oppilaan vapaaoppilaspaikan myöntämisen edellytyksenä on samoin kunnan sosiaalitoimiston antama todistus oppilaan vanhempien varattomuudesta/toimeentulotukiselvitys. Vapaaoppilaspaikka voidaan myöntää varsinaiselle perus- ja opistotason oppilaalle. Vapaaoppilaspaikat eivät koske musiikkileikkikoulua, soiton valmennusopetusta, ryhmäopetukseen osallistuvia musiikkiopiston ulkopuolisia oppilaita eivätkä avoimella osastolla järjestettävää opetusta.Pyrkiminen ja oppilaaksi ottaminen

Oppilasvalinnat tehdään pääsykokeiden tuloksen perusteella oppiaineittain käytössä olevien tuntimäärien puitteissa.

Musiikkileikkikouluun otetaan oppilaat ilmoittautumisjärjestyksessä, valmennusopetukseen ja perustason opetukseen pääsykokeen perusteella.
Opistotason opetukseen otetaan oppilaat pääsykokeen tai pääaineen perustason 3/3 arvosanan "kiitettävä" perusteella.

katso ilmoittautuminen pääsykokeisiin sivulta "ajankohtaista"

Yhteystiedot

Musiikkiopisto
Länsiranta 4B
24100 SALO

Rehtori Matti Holm
Puh. (044) 778 4642

Toimistosihteeri
Hannele Kilpeläinen
Puh. (044) 778 4640

Kanslia auki opiston työkausina
ma-to 10-12 ja 13-16
pe 10-12 ja 13-14.45

Sähköposti on muotoa