Oppilashuolto

Hähkänän koulun oppilashuoltoryhmä kokoontuu noin joka toinen kuukausi käsittelemään oppilaiden koulunkäyntiin liittyviä asioita. Koulun opettajien lisäksi paikalla ovat erityisopettaja, terveydenhoitaja, koulukuraattori ja muut tarvittavat asiantuntijat.