Hajalan koulun historia

Hajalan koulun alkuperäinen nimi oli Saarimäen koulu.
Koulun satavuotista taivalta juhlistettiin syksyllä 2009.

Nykyisin kahdessa rakennuksessa toimii 1-6 luokkien koulu sekä Hajalan päiväkoti.
Koulua alettiin rakentamaan joulukuussa 1908. Syyskuussa 1909 rakennustarkastajat suorittivat koululla lopputarkastuksen, jossa ilmeni suuria puutteita mm. rakennusaineissa. Urakoitsijalle kieltäydyttiin maksamasta mitään ennen kuin kaikki puutteellisuudet oli korjattu. Koulu kuitenkin otettiin käyttöön samana vuonna. (nyk. alakoulurakennus, luokat 1-4 & päiväkoti)

Koulun johtokunta valitsi ensimmäiseksi opettajaksi Anselm Hinkan Euran kappelista. Hänen vaimostaan, Alma Hinkasta, tuli tyttöjen käsityönopettaja. Kouluun kirjoittautui ensimmäisenä lukuvuonna 47 oppilasta. Syksyllä 1920 oppilasmäärä oli kohonnut 64:ään ja koululle tarvittiin apuopettaja. Toiseksi opettajaksi valittiin Olga Kylä-Sankari Ypäjältä.

Kuvassa Saarimäen koulu vuodelta 1912 (nyk. alakoulu), oik. sauna ja vas. varastorakennus.

Vanha koulu

Saarimäen koulun johtokunta sijoitti tarpeellisen alakoulun syksyllä 1922 eri paikkaan kuin varsinainen Saarimäen koulu. 1926 suunniteltiin alakoulun rakentamista koulun yhteyteen. Yläkertaan päätettiin sijoittaa asunnot kahdelle opettajalle ja alakertaan veistosali, luokkahuone ja keittola. Rakennus valmistui 1927. (nykyinen yläkoulu, luokat 5-6)

Alakerran veistosali on nykyisin yhdistetty ruokailu- sekä liikuntatila (Pomppula).
Yläkerrassa on henkilökunnan/rehtorin työtila, teknisen työn tila, erityisopettajan/terveydenhoitajan/kuraattorin tila, ATK-luokka sekä edelleen yksi asunto. Toinen koulurakennus (nyk. yläkoulu) valmistui vuonna 1927.

Yhteystiedot

Hajalan koulu
Vanha Turuntie 896
25240 Hajala

Rehtori Kimmo Ansamaa
044 778 4360,

Vararehtori Minna Isojunno

Opettajat (alakoulu rakennus), 044 778 4367

Laaja-alainen erityisopettaja Heidi Lehtinen, 040 0921 500, heidi.lehtinen@salo.fi

Muut yhteystiedot