Liikenneturvasuunnitelma

Yleistä

Liikennekasvatuksen tavoitteena on opettaa liikenteen sääntöjä ja turvallisia toimintatapoja sekä tukea turvallisuutta ja terveyttä arvostavien asenteiden muodostumista. Lapsille pyritään antamaan riittävät valmiudet selviytyä itsenäisesti liikenteessä. Liikennekasvatuksen suunnittelun lähtökohtana ovat oppilaan ikä, liikenneympäristö, oppilaiden kokemukset, liikkumistarpeet ja yksilölliset taidot. Oppilaan ominaisuuksien ja taitojen kehittyessä aihetta voidaan laajentaa eri kulkumuotojen terveys- ja ympäristövaikutuksiin turvallisuutta unohtamatta.

Perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan oppilaille on annettava riittävät valmiudet toimia erilaisissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä turvallisuutta edistävällä tavalla.

Koulun liikennesuunnitelma on keino tehostaa koulujen liikennekasvatusta ja parantaa liikenneturvallisuutta koulujen lähiympäristössä. Suunnitelma kattaa koulumatkat, liikennekasvatuksen, yhteistyön eri toimijoiden kanssa ja koulun turvallisuuskulttuurin. Sen tavoitteena on tuoda liikenneturvallisuusasiat pysyväksi osaksi koulun toimintaa. Kun suunnitelma kokoaa yhteen turvalliset toimintatavat ja liikennekasvatuksen, syntyy mielekäs kokonaisuus, joka on helppo sovittaa opetussuunnitelmaan.

Koko liikenneturvasuunnitelma PDF-tiedostona (klikkaa tästä).