Oppilashuolto Keskustan koulussa

Oppilashuollon toteuttamisessa noudatetaan Salon kaupungin oppilashuollon ohjeistoa, kts.
http://www.salo.fi/kasvatusjakoulutus/perusopetus/oppilashuolto/

Koulussamme toimii yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä, joka kokoontuu vähintään kaksi kertaa lukukaudessa. Ryhmän tehtävänä on arvioida ja kehittää kouluyhteisön hyvinvointia, turvallisuutta ja viihtyvyyttä.

Lukuvuonna 2014 - 2015 yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään kuuluvat:

  • vs. rehtori Mari Nurmi
  • koulukuraattori Jaana Hällström
  • erityisluokanopettaja VIrve Leppänen
  • luokanopettaja Päivi Villberg-Mäenpää
  • luokanopettaja Terhi Vesterinen
  • koulunkäyntiavustaja Natalija Korniyenko
  • huoltaja- ja oppilasedustaja

Monialainen asiantuntijaryhmä kokoontuu oppilaan tueksi tarvittaessa huoltajan suostumuksella. Oppilaan tueksi toimivassa ryhmässä voi olla huoltajan lisäksi rehtori, terveydenhoitaja, koulukuraattori, psykologi, erityisopettaja, lääkäri tai muu oppilaalle läheinen henkilö.