Oppilashuolto Keskustan koulussa

Oppilashuollon toteuttamisessa noudatetaan Salon kaupungin oppilashuollon ohjeistoa, kts.
http://www.salo.fi/kasvatusjakoulutus/perusopetus/oppilashuolto/

Oppilashuoltoryhmä kokoontuu joka toinen tiistai klo 12.30-14.00.
Ryhmään kuuluvat rehtori, kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi, koulukuraattori ja laaja-alainen erityisopettaja. Oppilasasiaa esiteltäessä sen toimittaa luokanopettaja ja asianomainen lehtori.

Oppilashuoltoryhmän vakiokokoonpano:

rehtori Leena Liusvaara
kouluterveydenhoitaja Hanna Rantala
koulukuraattori Jaana Hällström
koulupsykologi Mari Rantanen

yleisopetuksen oppilasasiat:
laaja-alainen erityisopettaja Pirjo Yamano

Huoltajia kehotetaan olemaan yhteydessä oppilashuoltoryhmän jäseneen, mikäli oman lapsen koulunkäyntiin tai muuhun elämäntilanteeseen liittyvissä asioissa tarvitaan apua. Oppilashuoltoryhmän työskentely on vaitiolovelvollista. Oppilasta koskevan tuen järjestämiseksi neuvotteluasiat kirjataan oppilastiedoston OHR-välilehdelle, josta ne ovat vain oppilashuoltohenkilöstön ja oman opettajan luettavissa. Kirjaamislupa on pyydetty erikseen oppilaan huoltajilta.