Järjestyssäännöt

1. Sisäinen järjestys

Hyvät käytöstavat

Noudatan koulun sääntöjä ja koulun aikuisten ohjeita.
Käytän ystävällistä ja asiallista kieltä.
Olen avulias ja kohtelias.
Kunnioitan kaikkia ihmisiä ja muistan tervehtiä toisia.

Liikkuminen sisätiloissa

Liikun rauhallisesti ja metelöimättä.
En oleskele koulutiloissa turhaan välitunneilla ja tuntien päätyttyä.
Huolehdin vaatteeni ja tavarani niille kuuluville paikoille.
Otan kengät pois sisälle tultaessa.

Ruokailu

Noudatan hyviä ruokailutapoja.
Otan ruokaa vain sen verran kuin jaksan syödä.
Syön riittävästi. Maistan kaikkia ruokia.

Koulumatkat ja välitunnit

Noudatan liikennesääntöjä.
Käyttäydyn hyvin koulumatkoilla ja välitunnilla.
Noudatan koulun työaikoja ja koulun rajoja.
Otan mukaan vain ne välineet, joita tarvitsen koulutyössäni.
Pukeudun asiallisesti ja tarpeen vaatiessa lämpimästi.

2. Opiskelun esteetön sujuminen

Käyttäytyminen työaikana ja oppitunneilla

Noudatan aikuisten antamia ohjeita.
Keskityn tehtäviini ja annan työrauhan kaikille.
Yritän työssäni parasta.
Huolehdin koulutarvikkeista.
Huolehdin ympäristöni siisteydestä.

Poissaolot ja vapautus koulunkäynnistä

En ole poissa ilman lupaa ja ilmoitan/koti ilmoittaa koululle mahdollisista poissaoloista.
Huoltajan tulee anoa oppilaan vapauttamista koulunkäynnistä muun syyn
kuin sairauden vuoksi erillisellä kaavakkeella vähintään viikkoa ennen.

HUOM! Loma-aikojen ulkopuolella tapahtuvien poissaolojen aikana vastuu lapsen koulunkäynnin edistymisestä on huoltajilla.

Opettaja antaa ennen mahdollista poissaoloa arvion siitä, miten koulutyö edistyy ko. ajalla.

Erillistä tukiopetusta ei anneta, vaikka opinnoissa edistyminen hankaloituisi ylimääräisten lomapoissaolojen takia.

3. Turvallisuus ja viihtyvyys

Koulun ja toisen henkilön omaisuuden turvaaminen

Pidän hyvää huolta koulun tiloista sekä omista ja yhteisistä tavaroista.
Olen velvollinen korvaamaan tahallani tai ajattelemattomuuttani koulun
tai toisen henkilön omaisuudelle aiheuttamani vahingon.
Rahan ja arvoesineiden tuominen kouluun on omalla vastuullani.
Koulu ei vastaa kadonneesta omaisuudesta.

Kiusaaminen

En kiusaa enkä tue kiusaajaa.
Kerron kiusaamisesta välittömästi aikuiselle.
Jokaisella on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. (PL 29 §)
Kiusaaminen, väkivaltainen käyttäytyminen ja häirintä on kielletty.

4. Järjestyksen valvonta ja seuraamukset

Järjestyssääntöjen noudattamista valvovat kouluyhteisössä työskentelevät henkilöt.

Rangaistusta määrättäessä tai muista toimenpiteistä päätettäessä noudatetaan perusopetuslain 36 §:n säädöksiä.
Perusopetuksen oppilaan ojentamistoimenpiteitä ovat:
- oppilaan määrääminen tekemään tehtäviä koulupäivän jälkeen.
- oppilaan poistaminen luokasta tai muusta opetustilasta jäljellä olevan oppitunnin ajaksi.
- oppilaan poistaminen koulun järjestämästä tilaisuudesta.
- opetukseen osallistumisen evääminen oppilaalta jäljellä olevan työpäivän ajaksi.
- oppilaan määrääminen jälki-istuntoon.
Perusopetuksen oppilaan kurinpidollisia rangaistuksia ovat myös kirjallinen varoitus ja koulusta erottaminen.

Yhteystiedot

Marian koulu
Kuruntie 5
24800 Halikko
044 778 4042 (opettajainhuone)

Rehtori: Riitta Loiske
044 778 4041,

Vararehtori: Tuomas Tättilä
044 778 4326,

Laaja-alainen erityisopettaja:
Lea Salokannel
044 778 4053,

Koulusihteeri: Ritva Engberg
044 778 4173,

Opettajat tavoitettavissa Wilman kautta.