Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Yleinen tuki - yhteys huoltajaan, tiedotus muille koulun opettajille, tavoitteet oppilaskohtaisia (sovitaan huoltajan ja oppilaan kanssa yhdessä), keinoja: paikan vaihto, tilapäinen tukiopetus, tarkempi seuraaminen

Tehostettu tuki - säännöllistä tukea, erityisopettajan tuki, avustajan tuki, oppimissuunnitelma (päivitetään vuosittain)

Erityinen tuki - tehdään hojks, avustajan ja erityisopettajan ensisijainen tuki

Yhteystiedot

Märynummen koulu
Vanikkatie 1
25250 Märynummi

Rehtori Pertti Kyynäräinen
(02) 778 4500 , 044 778 4520

Vararehtori Satu Elg
(02) 778 4500

Erityisopettaja Maritta Laasonen 044 778 4459

Kouluterveydenhoitaja
Kristiina Laukkanen
puh. 044 772 3171

Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@salo.fi .