Toimintakulttuuri

Arvot

Arvot ovat asioita, joita pidämme tärkeinä ja joita tavoittelemme elämässämme.
Ne vaikuttavat ajattelutapaamme, käyttäytymiseemme ja valintoihimme.
Ne ohjaavat myös sitä, millaisin keinoin pyrimme saavuttamaan päämäärät ja tavoitteet.

Toimintaamme ohjaavat seuraavat arvot:

 • oikean ja väärän erottaminen
 • rehellisyyteen ja luotettavuuteen pyrkiminen
 • vastuullisuuteen ja yhteistyöhön pyrkiminen
 • työnteon arvostaminen
 • toisten mielipiteiden arvostaminen
 • toisten tunteiden huomioiminen
 • erilaisuuden suvaitseminen
 • terveellisiin elämäntapoihin opettaminen

Pyrimme siihen, että kaikki koulun toiminta vahvistaisi kasvatus- ja opetustyön tavoitteiden saavuttamista.

Pajulassa

 • oppilas on aktiivinen osallistuja
 • käytöksemme on kohteliasta
 • kuuntelemme toisia
 • osaamme tehdä asioita yhdessä, toisia kannustaen, auttaen ja kunnioittaen
 • emme vahingoita tahallisesti toimillamme ja käyttäytymisellämme toisia, emmekä
  toisten omaisuutta
 • suojelemme luontoa ja pidämme huolta ympäristöstämme
 • suoritamme työt loppuun
 • suoritettuja töitä ja tehtäviä tarkastellaan yhdessä

Tavoitteenamme on avoin, rohkaiseva ja myönteinen ilmapiiri.

Yhteystiedot

Pajulan koulu
Pajulanrinne 6
24240 Salo

Rehtori Matti Piensalo
(02) 778 4290, 044 778 4290,

Vararehtori Kristiina Uotila-Mäkinen
(02) 778 4309, 044 778 3316,

Koulusihteeri Johanna Aalto
(02) 778 4291, 044 778 4333,

Laaja-alainen erityisopettaja Senja Köppä
044 778 4056,

Muiden yhteystiedot löytyvät Wilmasta.