Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Perusopetuslaki korostaa esi- ja perusopetuksen laatua, oppilaan oikeutta hyvään koulupäivään ja opetukseen. Enää ei puhuta erityisopetuksesta erillisenä toimintamuotona, vaan kyseessä on laadukas esi- ja perusopetus, jonka sisään on rakennettu lasta/oppilasta tukeva kolmiportainen tukijärjestelmä. Oppilaan on oikeus saada yleistä, tehostettua tai erityistä tukea tarpeidensa mukaisesti oppimisen ja koulunkäyntinsä tueksi.

Rekijoen koululla erityisopettaja on paikalla tiistaisin, jolloin hän antaa erityisopetusta sitä tarvitseville oppilaille. Oppimiseensa tukea tarvitsevista oppilaista keskustellaan luokanopettajan ja huoltajien kanssa. Myös tuen muodoista sovitaan erikseen oppilaskohtaisesti. Yleistä- ja tehostettua tukea antavat erityisopettaja, luokanopettajat ja koulunkäyntiavustaja.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Yhteystiedot

Rekijoen koulu
Isohiidentie 1211a, 25380 Rekijoki

Rehtori Ari Aalto
044 778 4315

Vararehtori Marja Kaasinen
02 728 7124 (opettajainhuone)

Laaja-alainen erityisopettaja
Heidi Lehtinen
(02) 778 4057