Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Tietoa tuesta löytyy linkistä:

http://www.salo.fi/kasvatusjakoulutus/perusopetus/oppimisenjakoulunkaynnintuki/

Yhteystiedot

Teijon koulu
Teijontie 100
25570 TEIJO
(02) 778 4543


Rehtori Mikko Linna
(02) 778 4581,