Teijon koulun toimintakulttuuri

Koulumme painottaa työskentelyssään erilaisia työtapoja toteuttamalla mm. kokonaisopetusta ja projektityöskentelyä. Tämä mahdollistaa erilaisten lahjakkuuksien ja eri ikäisten oppilaiden huomioimisen. Samalla työskentely painottuu tiedon hankinnan ja käsittelyn opettelemiseen.

Vanhempien kanssa käydyissä keskusteluissa ovat nousseet esille erityisesti seuraavat arvot ja arvostukset, joita työskentelyssämme painotetaan:

  • erilaisten ihmisten kanssa työskenteleminen, erilaisten mielipiteiden, arvojen ja tapojen kunnioittaminen sekä hyvien käytöstapojen noudattaminen
  • ympäristön kunnioittaminen, ekologisen ajattelutavan kehittäminen ja mahdollisuuksien mukaan noudattaminen
  • opetuksen eteneminen "tekemällä oppimisen" periaatteen kautta
  • itseilmaisun kehittäminen mahdollisimman monen eri kanavan kautta
  • tietotekniikan käyttö luontevana osana jokapäiväistä työskentelyä.
Yhteystiedot

Teijon koulu
Teijontie 100
25570 TEIJO
(02) 778 4543


Rehtori Mikko Linna
(02) 778 4581,