Sähköinen ilmoittautuminen

Tällä sivustolla voitte ilmoittaa lapsen Salon kaupungin järjestämän perusopetuksen 1.-9. luokille tai maahanmuuttajaopetukseen.

Lomakkeet lähetetään SSL-suojatun yhteyden kautta.

1.-9. luokille ilmoittautuminen (muuttotilanteissa)

1.-9. luokille ilmoittautuminen muuttotilanteissa

Ilmoittautuminen maahanmuuttajaopetukseen

Maahanmuuttajaopetukseen voi ilmoittautua vasta, kun maahantulotarkastus on tehty.

Ilmoittautuminen maahanmuuttajaopetukseen
Ilmoittautumiset käsitellään 5 työpäivän kuluessa sähköisen lomakkeen lähettämisestä.

Hakemus koululaiskuljetukseen

Hakemus koululaiskuljetukseen

Kuljetusta on haettava hyvissä ajoin ennen kuljetustarpeen alkamista.

Huom! Jos lapsi on ilmoitettu iltapäivätoimintaan, kaupunki ei järjestä/ kustanna koulukuljetusta kotiin.