Sirkkula - Perniö koulumatkat

(1.8.) Koulupäivinä Sillankulmasta klo 07.15 ja klo 08.15 lähtevä paikallisliikenteen linjan 1 bussi jatkaa Sirkkulasta Kavilannummentien risteyksen kääntöpaikalle, jossa vaihdetaan Perniöön menevään vakiovuoroon. Koulupäivinä Perniöstä klo 14.10 ja klo 15.10 lähtevä vuoro ajaa Kavilannummentien risteyksen kääntöpaikan kautta, jossa vaihdetaan Sirkkulaan menevään paikallisliikenteen linjan 1 bussiin. Paikallisliikenteen autoon noustessa koululaiset näyttävät näyttölipun kuljettajalle ja Salo-Perniö vakiovuorossa koululaiset leimaavat matkakortin rahastuslaitteessa.

Koulukuljetusperiaatteet Salon kaupungissa

Salon kaupungin opetuslautakunta vahvistaa ja päättää kaupungin koulukuljetusperiaatteet. Nämä periaatteet koskevat myös esiopetusta ja koululla tarkoitetaan myös esiopetuksen järjestämispaikkaa.

Lisäksi opetuslautakunta päättää liikenneväyläkohtaisesti, milloin koulumatka muodostuu oppilaalle liian vaaralliseksi. Vaaralliseksi määritellyt liikenneväylät tarkistetaan olosuhteiden muuttuessa. Muusta ratkaisuvallan käytöstä päättää opetuslautakunta, ellei opetustoimen johtosäännöstä muuta johdu.

Mikäli kuljetusta haetaan koulumatkan vaikeuden ja rasittavuuden perusteella, hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin tai psykologin asiakkuuteen perustuva lausunto perusteluineen, sosiaalityöntekijän tai oppilashuoltoryhmän sosiaalinen selvitys tai lastentarhanopettajan pedagoginen selvitys.

Oppilas voi lisäksi hakea kuljetusta, mikäli koulumatka on oppilaalle liian vaarallinen, vaikea tai rasittava.

Huom! Jos lapsi on ilmoitettu iltapäivätoimintaan, kaupunki ei järjestä/ kustanna koulukuljetusta kotiin.

Koulukuljetusanomus löytyy perusopetuksen lomakkeista.

Peruskoulun oppilaalla on oikeus koulukuljetukseen lakisääteisesti (ilman erillispäätöstä), mikäli koulumatkan pituus on yli 5 km (1.-2. luokka 3 km).

Koululaiskuljetukset 2.1.2014 lukien

Tiedotteet koulujen koululaiskuljetuksista 2.1.2014 lukien

Yhteystiedot

Liikennepalveluyksikkö
Tehdaskatu 2, 24100 Salo

Jarmo Heimo
Kaupunginarkkitehti
Arkkitehti SAFA
(02) 778 5100
Halikon virastotalo, Hornintie 2-4

Seppo Virkkunen
Oppilaskuljetuskoordinaattori
(02) 778 4010

Roope Virta
Liikennepalvelupäällikkö
(02) 778 2116

Sähköpostiosoite on muotoa
.

Koulutaksi.fi

Koulutaksi.fi - Uusi verkkopalvelu koulutukyytiläisten vanhemmille

Koulutaksi.fi on reaaliajassa päivittyvä tietopankki OPS-kuljetuksen kuljetusoppilaiden aikatauluista, taksipaikoista sekä ajankohtaisista tiedotteista.