Koulutapaturmat

Kaupungilla on ryhmätapaturmavakuutus, joka on voimassa peruskoulun työsuunnitelman mukaisessa toiminnassa, kunnan järjestämässä päivähoidossa, kunnan järjestämässä kerhotoiminnassa, kunnan järjestämillä leireillä ja retkillä, edellä mainittuihin liittyvillä välittömillä matkoilla sekä kunnan järjestämissä tilaisuuksissa.

Koulumatkalla sattuneet tapaturmat, joissa auto tai muu moottoriajoneuvo on ollut osallisena, kuuluvat liikennevakuutuksen korvattaviksi. Tällöin on huomattava tapahtumapaikalla ottaa ylös kuljettajan nimi sekä auton/mopon rekisterinumero ja kutsuttava tilanteen vaatiessa paikalle poliisi. Tapaturman kustannukset korvataan tällöin vahingon aiheuttaneen kuljettajan liikennevakuutuksesta, eivätkä tapaturmasta aiheutuvat kustannukset ole kaupungin vakuutuksesta korvattavia.

Toimintaohjeet tapaturman sattuessa:

 • Ilmoita koulutapaturmasta heti opettajalle tai koulun terveydenhoitajalle. Myös koulumatkoilla sattuneet tapaturmat tulee ilmoittaa kouluun. Koulu tekee tapaturmasta ilmoituksen vakuutusyhtiölle.
 • Hoidosta aiheutuneista kustannuksista haetaan jälkikäteen korvauksia vakuutusyhtiöltä.
 • Korvaushakemuksen voi toimittaa joko koululle tai suoraan vakuutusyhtiölle osoitteeseen:
  If Vahinkovakuutus Oy
  Henkilökorvaukset
  PL 2026
  20025 IF
 • Vakuutus korvaa vain julkisen sektorin hoitopalvelujen taksojen mukaiset kustannukset, käytä siis julkisen terveydenhuollon palveluja