TVT - Tieto- ja viestintätekniikka

tvt.salo.fi

Salon kaupungin opetustoimen ja tietohallinnon yhteystyönä kehitetään tvt.salo.fi -sivustoa. Sivuston tavoitteena on tehostaa, yhtenäistää ja modernisoida salolaisten nuorten koulussa tapahtuvaa TVT-osaamista. Sivusto on tarkoitettu kolmelle käyttäjäryhmälle:

  • Opettajille, materiaali- ja vinkkipankiksi, ohjaamaan arkista TVT-työskentelyä eri kouluissa samoihin perusteisiin. Täältä löytyvät myös alakoulun TVT-osaamisen kriteerit jotka oppilaan olisi hyvä osata kun hän siirtyy 6- luokalta yläkouluun. Ne on koottu oppilaan TVT-ajokortteihin, joiden avulla tiedot ja taidot kirjataan osaamiseksi.
  • Oppilaille, kertomaan, mitkä TVT-taidot olisi syytä hallita peruskoulun 6-luokalta yläkouluun siirryttäessä. Samalla esillä on ohjeita omatoimiseen harjoitteluun esim. kotona tai koulun vapaahetkinä.
  • Vanhemmille, jotta kotona voidaan ohjata nuoria tietokoneilla koulun ja arkielämän kannalta hyödyllisten taitojen opiskeluun myös omatoimisesti.

Sivusto on vuorovaikutteinen kaikkiin kolmeen yllämainittuun suuntaan. Palaute on toivottavaa. Yhdessä saamme vietyä eteenpäin meille tärkeää asiaa.

Yhteystiedot

Tuomas Tättilä
Luokanopettaja, vararehtori
Marian koulu

(02) 778 4326

Jaana Koivisto
ICT-suunnittelija

(02) 778 2256