Venäjän kieli haltuun


2-3 vuodessa opiskelija saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen kielitaidon
kuvausasteikon taitotasot seuraavasti:

lippu2.jpg Tutustuu venäjän kieleen ja venäjänkieliseen kulttuuriin ja omaksuu myönteisen
asenteen venäjän kieltä, sen kulttuuria ja opiskelua kohtaan.

lippu2.jpg Ymmärtää ja käyttää tuttuja arkipäivän ilmauksia ja perustason sanontoja ja
pystyy esittäytymään ja esittelemään muita.

lippu2.jpg Ymmärtää pääkohdat selkeistä viesteistä, joita esiintyy esimerkiksi työssä,
koulussa ja vapaa-aikana.

lippu2.jpgSelviytyy useimmista tilanteista matkustaessaan Venäjällä.

lippu2.jpg Ymmärtää pääajatukset konkreetteja ja abstrakteja aiheita käsittelevistä
monitahoisista teksteistä, myös oman erityisalansa käsittelystä.