Vaihtoon Venäjälle

Salon ystävyyskaupunki Rzhev Venäjällä tarjoaa joka vuosi
salolaiselle koululaiselle mahdollisuuden viettää vaihto-oppilasvuosi
Rzhevissä venäjää opiskellen.

Vaihto-oppilaaksi voi hakeutua 15-19 -vuotias salolainen nuori,
joka on lukenut venäjää koulussa. Vaihto-oppilas sijoitetaan rzheviläiseen
perheeseen asumaan ja hän suorittaa ikävuottaan vastaavan
koululuokan. Pääpaino opiskelussa on kuitenkin venäjän
kielessä. Kielitaidon kehittymisen lisäksi vaihto-oppilasvuosi tarjoaa
mahdollisuuden tutustua venäläiseen elämään ja kulttuuriin
sekä solmia pitkäaikaisia ystävyyssuhteita.

Rzhev sijaitsee 220 km Moskovasta luoteeseen. Asukkaita
Rzhevissä on noin 70 000. Rzhev on teollisuuskaupunki, mutta
ympäröivä maaseutu ja Volga-joki tekevät kaupungista kodikkaan
ja luonnonläheisen.

Hakuaika vaihto-oppilaaksi on keväisin maalis-toukokuussa,
mutta myös kesän aikana voi tiedustella, onko paikka täytetty.
Kouluvuosi alkaa Rzhevissä syyskuun alussa.

Lisätiedot Salon kaupungin kansainvälisten asioiden päällikkö
Terhikki Lehtonen, terhikki.lehtonen@salo.fi . puh. (02) 778 2050.