Oppilashuolto

Oppilashuolto on oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä. Oppilashuoltoon sisältyvät opetussuunnitelman mukainen oppilashuolto sekä oppilashuollon palvelut, johon kuuluu muun muassa kouluterveydenhuolto.

Oppilashuolto sisältää seuraavat palvelut:

Yhteystiedot

Va. opetuksen tukipalveluiden esimies
Inkeri Kurppa

(02) 778 4688

Kasvatus- ja perheneuvola
(02) 778 3500

Koulupsykologit ja -kuraattorit

Verkkovinkkis - Neuvontaa Nuorille Netissä