Oppilashuolto

Oppilashuolto on oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä. Oppilashuoltoon sisältyvät opetussuunnitelman mukainen oppilashuolto sekä oppilashuollon palvelut, johon kuuluu muun muassa kouluterveydenhuolto.

Oppilashuolto sisältää seuraavat palvelut:

Yhteystiedot

Opetuksen tukipalveluiden esimies
Mari Haapanen

(02) 778 4009

Kasvatus- ja perheneuvola
(02) 778 3500

Koulupsykologit ja -kuraattorit

Verkkovinkkis - Neuvontaa Nuorille Netissä