Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Perusopetuslaki (626/2010) korostaa esi- ja perusopetuksen laatua, oppilaan oikeutta hyvään koulupäivään ja opetukseen. Enää ei puhuta erityisopetuksesta erillisenä toimintamuotona, vaan kyseessä on laadukas esi- ja perusopetus, jonka sisään on rakennettu lasta/oppilasta tukeva kolmiportainen tukijärjestelmä. Oppilaan on oikeus saada yleistä, tehostettua tai erityistä tukea tarpeidensa mukaisesti oppimisen ja koulunkäyntinsä tueksi.

Esi- ja perusopetuksen oppilaille annettava tuki jaetaan kolmeen osa-alueeseen:
1) yleinen tuki
2) tehostettu tuki
3) erityinen tuki

Lisätietoa oppimisen ja koulunkäynnin tuen toteutuksesta löytyy oppilaitosten sivuilta.

tukimuodot.JPG

Kelpo - tehostetun ja erityisen tuen kehittäminen esi- ja perusopetuksessa

Yhteystiedot

Salon kaupunki
Lasten ja nuorten palvelut

Käyntiosoite:
Tehdaskatu 2, 24100 Salo

Va. opetuksen tukipalveluiden esimies
Inkeri Kurppa
(02) 778 4688

Toimistosihteeri
Tiina Virtanen
(02) 778 4007

Sähköpostiosoite on muotoa
.