Yleinen tuki

Yleistä tukea annetaan tarvittaessa kaikille oppilaille. Tuen käytöstä sovitaan yhteistyössä opettajan ja huoltajien kanssa. Yleisen tuen muotoja mm. ovat: eriyttäminen, osa-aikainen erityisopetus ja tukiopetus.

Eriyttäminen on ensisijainen keino ottaa huomioon oppilaiden erilaisuus. Eriyttäessä voidaan muokata oppisisältöjä, oppimisodotuksia, opetusmenetelmiä, työtapoja, opiskelumateriaaleja, aikaa, apuvälineitä, tukea ja ohjausta, läksyjä, arviointia ja opettajien yhteistoimintaa.

Osa-aikainen erityisopetus on kaikkien oppilaiden oikeus - oppilaan pääsy osa-aikaiseen erityisopetukseen ei edellytä isoja prosesseja, vaan opettajan, erityisopettajan ja huoltajien kanssa käydyt keskustelut riittävät.

Tukiopetukseen kaikilla oppilailla on lain mukaan subjektiivinen oikeus. Tukiopetusta annetaan oppilaalle, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissa tai hänellä on muuten lyhytaikainen tuen tarve. Tukiopetusta voivat antaa myös muut opettajat kuin oppilaan oma luokanopettaja.

Yhteystiedot

Salon kaupunki
Lasten ja nuorten palvelut

Käyntiosoite:
Tehdaskatu 2, 24100 Salo

Va. opetuksen tukipalveluiden esimies
Inkeri Kurppa
(02) 778 4688

Toimistosihteeri
Tiina Virtanen
(02) 778 4007

Sähköpostiosoite on muotoa
.