Armfeltin koulu

Kuruntie 7, 24800 Halikko

Armfeltin koulu kartalla

Koulu lomalla - pienennetty

Armfeltin koulun oppilasmäärä syyslukukauden 2014 alkaessa on n. 525 oppilasta. 7.-luokkalaisia on 9 ryhmää, 8.-luokkalaisia 9 ryhmää ja 9.-luokkalaisia 9 ryhmää. Lisäksi on joustavan perusopetuksen luokka JOPO, jossa opiskelee 6-10 oppilasta luokilla 7-9. Koulussa on myös LUMA-ryhmä. Opettajia Armfeltin koulussa on kaikkiaan 51 ja koulunkäynnin ohjaajia on 6.

Armfeltin koulun koulukuljetukset hoidetaan reittilinja-autoilla seuraavasti:
Kokkilan, Kuusjoen, Raatalan ja Salon suunnat: Vainion liikenne Oy (myös paikallisliikenne)
Vaskion, Märynummen ja Hajalan suunnat: Salon Tilausmatkat Oy / Matka-Niinimäki Oy
Aikataulut löytyvät liikennöitsijöiden nettisivuilta.

Yhteystiedot

Armfeltin koulu
Kuruntie 7, 24800 Halikko

Opettajainhuone
044 778 4587

Rehtori Hannu Pölönen
044 778 4588,

Vararehtori Antti Vainio
044 778 4589,

Koulusihteeri Heli Järvi
(02) 778 4590,

Laaja-alainen erityisopettaja
Nora Lakima
044 778 4050,

Muita yhteystietoja